пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Амортизація безкоштовно переданих основних засобів

Відповідно до п. 144.1 ст. 144 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., витрати на придбання основних засобів (далі — ОЗ) для їх використання в господарській діяльності підлягали амортизації.

Згідно з пп. 146.17.2 п. 146.17 ст. 146 цього Кодексу до придбання прирівнювались операції з отримання ОЗ та нематеріальних активів у господарське відання таких активів, що не підлягають приватизації, за рішеннями центральних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень, у разі зарахування на баланс.

Доходи платника податку у вигляді вартості ОЗ, безоплатно отриманих з метою здійснення їх експлуатації, для цілей оподаткування визнавалися доходами в сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у порядку, передбаченому Податковим кодексом, у момент нарахування такої амортизації (п. 137.17 ст. 137 Кодексу).

Для розрахунку амортизації ОЗ та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015 р., балансова вартість ОЗ та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014 р. відповідно до статей 144 — 146 та 148 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Отже, сформована у податковому обліку до 01.01.2015 р. вартість ОЗ, у тому числі безоплатно отриманих та зарахованих на баланс підприємства, підлягає податковій амортизації відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів відповідно до вищезазначеної статті, відображаються у розділі І додатка РІ до декларації з податку на прибуток, затвердженій наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», а саме у рядках 1.1.1, 1.1.2 та 1.1.3, а також у рядках 1.2.1 АМ, 1.2.2, 1.2.3.

Для заповнення зазначеного розділу використовуються дані додатка АМ, підсумковий результат з графи 5 рядка 1.2.1 якого переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до декларації та відображає загальну суму амортизації, розраховану за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.

Добавить комментарий