пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Коригування податкової амортизації

Порядок розрахунку амортизації ОЗ або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.

Розрахунок амортизації ОЗ або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних ПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.

У бухгалтерському обліку відповідно до п. 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, вартість ОЗ збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта.

Тобто витрати, понесені платником податку на суму проведених робіт з їх поліпшення (ремонту, реконструкції, модернізації), підлягають амортизації відповідно до вимог п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу за умови, що поліпшені ОЗ використовуються платником у власній господарській діяльності.

Слід зауважити, що не підлягають амортизації витрати на придбання, самостійне виготовлення, ремонт, а також реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ.

Добавить комментарий