пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Показники річної фінансової звітності, які мають враховуватись для визначення обсягу річного доходу від будь якої діяльності платника податків для цілей застосування трансфертного ціноутворення (п.п. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ)

Враховуючи, що п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу визначено, що до обсягу річного доходу не включаються непрямі податки, обсяг річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення, розраховуються як сумарне значення наступних показників «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма № 2»:

—         чистий дохіду від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000),

—         інші операційні доходів (ряд. 2120),

—         дохід від участі в капіталі (ряд. 2200),

—         інші фінансові доходи (ряд. 2220),

—         інші доходи (ряд.2240).

Добавить комментарий