пгт. Комсомольский — Официальный сайт

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТНОЇ, НОВОЇ ЗВІТНОЇ, УТОЧНЮЮЧОЇ ЗВІТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ

Заповнення загальної частини Декларації

У рядку 1 загальної частини Декларації обов’язково заповнюється «тип декларації». Відмітка зазначається в одній із клітинок: звітна, звітна нова, уточнююча звітна. За наявності більше однієї відмітки Декларація вважається неправильно заповненою.

У рядку 1 загальної частини Декларації обов’язково заповнюється реквізит «за ____ рік».

Реквізит «починаючи з» заповнюється у разі виникнення об’єкта оподаткування не з початку року.

Наприклад, у платника єдиного податку на території органу місцевого самоврядування, де у нього не було земельних ділянок (відповідно по цьому органу місцевого самоврядування з кодом, що відповідає коду за КОАТУУ, не подавалася звітна податкова декларація), виникає новий об’єкт оподаткування — нова земельна ділянка. У такому разі у звітній податковій Декларації платник заповнює реквізит «починаючи з» та зазначає дату виникнення об’єкта оподаткування.

Реквізит «з урахуванням уточнень» заповнюється у разі уточнення платником податкових зобов’язань за минулими податковими періодами у складі звітної (нової звітної) Декларації, а також при наданні уточнюючої звітної Декларації.

Рядки 2, 5, 6 (повне найменування, код організаційно-правової форми господарювання, податкова адреса (місцезнаходження) платника) заповнюються відповідно до реєстраційних документів.

У рядку 4 «Код виду економічної діяльності (КВЕД)» код зазначається відповідно до реєстраційних документів.

У рядку 9 «Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ» код має відповідати коду за КОАТУУ.

Заповнення розрахункової частини Декларації

Формою Декларації передбачено, що інформація в розрізі кожної земельної ділянки надається у Відомостях. У Декларації зазначається підсумкова інформація в розрізі категорій земель.

У переважній більшості випадків у межах одного КОАТУУ нормативна грошова оцінка земельних ділянок однакова для всіх земельних ділянок. З метою спрощення процедури заповнення звітності розрахунок здійснюється одним рядком в цілому за всіма земельними ділянками.

Наприклад, у суб’єкта господарювання три земельні ділянки категорії «рілля» з однаковою нормативною грошовою оцінкою земельних ділянок для всіх земельних ділянок у межах одного КОАТУУ. У Відомостях платник зазначає всі три земельні ділянки, кількість рядків збільшується — заповнюються рядки 1.1.1, 1.1.2 та 1.1.3, у рядку 1.1.0 у колонці 11 підсумовуються площі всіх земельних ділянок. Цей показник має відповідати значенню колонки 3 рядка 1.1 Декларації.

Якщо у межах одного КОАТУУ за однією і тією самою категорією земель різна нормативна грошова оцінка земельних ділянок, то в такому разі платник має окремо (в окремих рядках) відобразити у Декларації інформацію про ці земельні ділянки та здійснити за ними розрахунок суми земельного податку.

Наприклад, у суб’єкта господарювання три земельні ділянки категорії «рілля» в межах одного КОАТУУ, дві — з однаковою нормативною грошовою оцінкою, одна має іншу нормативну грошову оцінку. У Відомостях платник також зазначає всі три земельні ділянки (кількість рядків збільшується — заповнюються рядки 1.1.1, 1.1.2 та 1.1.3), у рядку 1.1.0 у колонці 11 підсумовуються площі всіх земельних ділянок.

У Декларації кількість рядків 1.1 теж збільшується, але їх буде лише два — один рядок для відображення сумарних показників для земельних ділянок з однаковою нормативною грошовою оцінкою (наприклад, рядок 1.1.1), другий — для показників земельної ділянки з іншою нормативною грошовою оцінкою (рядок 1.1.2).

При цьому у Відомостях сума показників колонки 11 за земельними ділянками з однаковою нормативною грошовою оцінкою (наприклад, це рядки 1.1.1 та 1.1.2) має відповідати показнику колонки 3 рядка 1.1.1 Декларації. Показник колонки 11 за земельною ділянкою з іншою нормативною грошовою оцінкою (рядок 1.1.3) Відомостей має відповідати значенню колонки 3 рядка 1.1.2 Декларації.

При наданні звітної (нової звітної) Декларації без уточнення даних раніше поданих Декларацій заповнюються рядки 1 — 3.

При уточненні у складі звітної (нової звітної) Декларації даних минулих податкових періодів заповнюються рядки 4 — 10.

При цьому формули, зазначені у рядках 5 та 6, не застосовуються, оскільки рядок 3 Декларації стосується нарахованої суми податку за поточний звітний період.

Формули у рядках 5 та 6 застосовуються у разі подання уточнюючої звітної Декларації. У такому разі у рядку 3 зазначається нарахована сума податку, яку платник вважає правильною, у рядку 4 — сума, яка була вже задекларована раніше.

Якщо уточнення податкового зобов’язання відбулося до настання терміну сплати, то інформація зазначається у рядках 5 та 6, а якщо після настання терміну сплати — у рядках 7 та 8.

При заповненні розрахункової частини Декларації слід користуватися алгоритмом заповнення Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, розміщеним на сайті «Вісника» (www.visnuk.com.ua).

Заповнення додатка до звітної, нової звітної, уточнюючої Декларації — Відомості про наявність земельних ділянок

У реквізиті «Додаток №_» зазначається порядковий номер додатка.

Наприклад, якщо інформація має великий обсяг і для зручності формування документа (файлу) та обробки інформації платник розбиває інформацію на кілька частин, кожна з яких надається в окремих Відомостях, то кожній Відомості присвоюється номер, який зазначається у реквізиті.

Зазначається відмітка напроти типу Декларації, до якої надаються Відомості.

Відомості заповнюються в розрізі кожної земельної ділянки.

Рядки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 не заповнюються, оскільки передбачають зазначення назви категорій земельних ділянок.

Інформація щодо земельних ділянок заноситься до відповідної категорії.

Наприклад, якщо земельна ділянка має категорію «рілля», то інформація за нею заноситься у рядок 1.1.1.

За необхідності кількість рядків може бути збільшено.

У колонках 3 — 5 міститься інформація щодо документів, які засвідчують/підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

У Відомостях має бути заповнено або колонки 3 — 4, або колонка 5. Одночасне заповнення колонок 3 — 4 та 5 не допускається.

У колонках 6, 7 зазначається інформація щодо державної реєстрації документів, які засвідчують/підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

У колонці 8 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (за наявності). Якщо такого номера немає, колонка 8 може не заповнюватися.

У колонці 9 зазначається код регіону місця розташування відповідної земельної(их) ділянки(ок). Код має цифрове значення (2 знаки) відповідно до загальноприйнятої в Україні кодифікації.

Інформацію про коди регіонів України розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України (minregion.gov.ua).

У колонці 10 зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. Код має відповідати коду, зазначеному у рядку 9 загальної частини Декларації.

У колонці 11 зазначається площа земельної ділянки.

У рядках 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 заповнюється лише колонка 11 — значення загальної площі земельних ділянок для відповідної категорії.

Добавить комментарий