пгт. Комсомольский — Официальный сайт

ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ, ДО ДАТИ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ ПДВ

Підприємство, що не було зареєстровано платником ПДВ, протягом 2015 р. здійснювало операції з постачання товарів, звільнених від оподаткування (зерно). В жовтні 2015 р. загальний обсяг операцій підприємства перевищив 1 млн. грн. Чи необхідно було підприємству реєструватися платником ПДВ? Чи слід нараховувати податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, якщо при придбанні товарів для забезпечення діяльності підприємства податковий кредит не формувався?

Для цілей оподаткування ПДВ відповідно до п. 180.1 ст. 180 розділу V Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) платником податку, зокрема, є будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 розділу V Податкового кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 розділу V цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої групи.

Згідно з розділами V та XX Податкового кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7%, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Відповідно до пунктів 183.1, 183.2 ст. 183 розділу V Податкового кодексу для здійснення реєстрації як платника податку особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто вищезазначеного обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (далі — Заява).

У разі якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (п. 183.6 ст. 183 розділу V Податкового кодексу).

Якщо особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, не подала до контролюючого органу Заяву, вона несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку (п. 183.10 ст. 183 розділу V Податкового кодексу).

Правила формування податкового кредиту визначено ст. 198 Податкового кодексу, відповідно до п. 198.2 якої датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг.

Таким чином, якщо перша із зазначених подій відбулася до моменту реєстрації особи як платника ПДВ, суми податку, нараховані/сплачені під час такого придбання, не можуть бути включені до складу податкового кредиту.

Що стосується застосування п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу щодо нарахування податкових зобов’язань у зв’язку з використанням товарів/послуг, що використовуються платником ПДВ у звільнених від оподаткування операціях, то його положення можуть бути застосовано у тому разі, якщо при придбанні товарів/послуг було сформовано податковий кредит.

Отже, платник податку, який вчасно не  зареєструвався як  платник ПДВ та  здійснював до  дати його реєстрації операції з  постачання товарів/послуг, які згідно з  Податковим кодексом звільнено від  оподаткування, не  повинен нараховувати податкові зобов’язання згідно з  п.  198.5 ст.  198 цього Кодексу за  товарами/послугами, придбаними ним до  моменту його реєстрації платником ПДВ, оскільки за  операціями з  їх  придбання були відсутні підстави для  формування податкового кредиту.

Добавить комментарий