пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Щодо звітування суб’єктами господарської діяльності про обсяги виробництва та реалізації спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Статтею 16 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлено, що суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.
Відповідно до ч. З ст. 16 Закону № 481, наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення (далі — Наказ № 49), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470 та опубліковано 22.03.2016 в Офіційному віснику України (2016р., № 21, стор. 312, стаття 846, код акту 81094/2016), зокрема:

1). Форма звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі».

Порядком заповнення форми звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації
алкогольних напоїв у роздрібній мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та
реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі
(далі — Звіт № 1-РА) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт № 1-РА в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
У разі якщо суб’єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами Звіт № 1-РА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб ‘єкт господарювання має більше 1 ліцензії, то у графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «строк дії ліцензії» не заповнюється).
Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49.
Звіт № 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.
Головні управління ДФС подають зведений Звіт за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид алкогольної продукції згідно з додатком до Наказу № 49.
У графі 3 зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.
У графі 4 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями.
У графі 5 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період.
У графі 6 зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.
У графі 7 надаються необхідні пояснення.

2). Форма звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі».

Порядком заповнення форми звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (далі — Звіт № 1-РТ) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт № 1-РТ в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-РТ заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб ‘єкт господарювання має більше 1 ліцензії, то у графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «строк дії ліцензії» не заповнюється).
Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції згідно з додатком до Наказу № 49.
Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1-РТ: сигарети з фільтром — млн штук; сигарети без фільтра — млн штук; сигари — млн штук;
інші тютюнові вироби — млн штук або тонни.
Звіт № 1-РТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органу ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.
Головні управління ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання подають зведений Звіт № 1-РТ за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид тютюнових виробів згідно з додатком до Наказу № 49.
У графі 3 зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця.
У графі 4 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
У графі 5 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період.
У графі 6 зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця.
У графі 7 надаються необхідні пояснення.

Крім цього, Наказом № 49 визначено такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:
від 13 жовтня 2005 року № 449 «Про затвердження форм звітів щодо обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2005 року за № 1311/11591;
від 30 травня 2006 року № 302 «Про затвердження Змін до форм звітів № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»,
№ 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» та № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за №719/12593;
від 24 вересня 2007 року № 549 «Про затвердження Змін до форм звітів № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту», № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» та № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2007 року за № 1152/14419;
від 27 квітня 2006 року № 228 «Про затвердження форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за № 713/12587;
від 04 вересня 2007 року № 518 «Про затвердження Змін до форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених наказом ДПА України від 27.04.2006 № 228», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2007 року за № 1065/14332.
Зазначений наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування, тобто 21.04.2016.
Відповідно до Закону № 481 передбачено отримання окремих ліцензій на відповідний вид діяльності, а саме:
на роздрібну торгівлю: алкогольними напоями; сидром та перрі (без додання спирту) -Звіт№1-РА;
на роздрібну торгівлю тютюновими виробами — Звіт № 1-РТ.

Суб’єкти господарювання, які отримали зазначені вище ліцензії подають Звіти за формами № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА та № 1-РТ починаючи з 1 травня до 10 травня за звітний період — квітень 2016 року.
Електронні формати за новими формами для використання розробниками систем підготовки звітності розміщено на офіційному веб-сайті ДФС (розділ «Електронна-звітність»-«Платникам податків про електронну звітність»-«Інформаційно-аналітичне забезпечення»-«Реєстр електронних форм податкових документів»).

Добавить комментарий