пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Виплата дивідендів та авансові внески з податку на прибуток на спрощеній системі оподаткування

Яким чином юридична особа — платник єдиного податку третьої або четвертої групи відображає у податковій декларації платника єдиного податку авансові внески з податку на прибуток, нараховані при виплаті дивідендів за правилами, встановленими п. 57.1 прим.1 ст. 57 ПКУ?

Відповідно до п.291.2 ст.291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) спрощена система оподаткування, обліку та звітності — особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п.297.1 ст.297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених гл.ХІV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Згідно з п.291.4 ст.291 ПКУ суб’єкти господарювання (юридичні особи), які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: третя група – юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень; четверта група — сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п.44.1 ст.44 ПКУ). Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290, визначено, що дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. Відповідно до п.п.14.1.49 п.14.1 ст.14 ПКУ дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Тобто, дивіденди, як в розумінні ПКУ, так і в бухгалтерському обліку – це частка прибутку, яку повинен отримати акціонер в залежності від свого вкладу в статутний капітал підприємства.

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів встановлено п.57.1 прим. 1 ст.57 ПКУ. Згідно з п.п.57.1 прим.1. 2 п.57.1 прим. 1 ст.57 ПКУ емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною п.136.1 ст.136 ПКУ ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими ПКУ, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена п.136.1 ст. 136 ПКУ. Авансовий внесок, передбачений п.п.57.1 прим. 1.2 п.57.1 прим. 1 ст.57 ПКУ, не справляється у разі виплати дивідендів, зокрема фізичним особам (п.п.57.1 прим.1.3 п.57.1 прим. 1 ст.57 ПКУ).

Таким чином, юридичні особи, які застосовують третю або четверту групу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності у разі прийняття рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (вкладникам), зобов’язані нарахувати та внести до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п.57.1 прим. 1 ст.57 ПКУ. Винятків щодо несплати авансового внеску, передбаченого п.п.57.1 прим. 1.2 п.57.1 прим. 1 ст.57 ПКУ для юридичних осіб – платників єдиного податку третьої або четвертої групи ПКУ не передбачено. Авансові внески з податку на прибуток, що внесені до бюджету при виплаті дивідендів юридичними особами, які застосовують третю або четверту групу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності відображаються у рядку 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897.

Добавить комментарий