пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Зміна системи оподаткування

Пунктом 137.5 ст. 137 Податкового кодексу встановлено річний податковий (звітний) період для окремих категорій платників податку, а саме:

платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

виробників сільськогосподарської продукції;

платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн.

Таким чином, якщо платник єдиного податку з початку року перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну, такий платник сплачує податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році як новостворений платник цього податку. При цьому показник доходу платника, отриманий під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не має значення.

Добавить комментарий