пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Новини Харківської ОДПІ 05-12-2016

Харківська ОДПІ: Понад 2,4 млрд. грн. податків та зборів сплатили платники до бюджетів усіх рівнів за 11 місяців 2016 року

05.12.2016

Такі цифри озвучила в. о. начальника Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області Ніна Фіновська.

Зокрема, Державний бюджет отримав 1,6 млрд. гривень, а до місцевого бюджету надійшло 867,5 млн. гривень, що на 136,2 млн. гривень більше встановленого завдання.

За словами посадовця, основними джерелами наповнення місцевої скарбниці є податок на доходи фізичних осіб, земельний податок та єдиний податок.

Так, за січень-листопад місяців поточного року платники Харківської ОДПІ сплатили 447,8 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 62,4 млн. гривень більше встановленого завдання, або на 16,2%.

Від платників земельного податку та орендної плати надійшло 101,9 млн. гривень. Темпи приросту 16,8%.

Від фізичних осіб – підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, за січень — листопад 2016 року бюджет отримав 73,9 млн. гривень. Це на 11,5 млн. гривень, або на 18,4% більше встановленого завдання.

Юридичні особи — платники єдиного податку 3 групи сплатили 12,9 млн. гривень єдиного податку, а платники 4 групи – 25,1 млн. гривень. В цілому місцеві бюджети отримали на 23,6 млн. гривень єдиного податку більше встановленого завдання. Темпи приросту склали 126,7%.

Ніна Фіновська впевнена, що досягти таких позитивних результатів вдалося завдяки сумлінності платників та активної співпраці з місцевими органами виконавчої влади.

Змінено Порядок оформлення і подання скарг платниками податків

05.12.2016 — Головне управління ДФС у Харківській області

Зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами внесено Наказом Мінфіну від 28.09.2016р. .№ 849  (зареєстрований в Мін’юсті 28 жовтня 2016 р.).

У документі визначено, що розгляд матеріалів скарг платників податків відбувається у закритому засіданні. Розгляд  у відкритому засіданні відбувається виключно на підставі письмового клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги (форма його додається до наказу).

Не допускається відкритий розгляд скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

Окрім того, уточнено, що особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

— брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів);

— ознайомлюватись із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;

— здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису;

— заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в тому числі про:

участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення;

присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги).

Форма Клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів справи встановлена у додатку до Наказу №849.

Таке клопотання має бути заявлене одночасно із поданням скарги та повинно містити:

-перелік осіб, залучення яких необхідне для розгляду матеріалів скарги у відкритому засіданні;

-надання згоди на розголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків;

-надання згоди контролюючому органу на присутність залучених осіб під час відкритого засідання.

Клопотання розглядається контролюючим органом протягом 10 робочих днів з моменту його отримання.

Про результати розгляду клопотання контролюючий орган повідомляє особу, яка його заявила, не пізніше п’яти робочих днів до дати розгляду матеріалів скарги.

Контролюючий орган не має права відмовити в задоволенні клопотання платника податків про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні, за виключенням випадків, коли:

-в клопотанні платника податків відсутні відомості, передбачені цим Порядком;

-та/або в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

Контролюючий орган, який розглядає скаргу, за клопотанням платника податків або з власної ініціативи, може залучити до розгляду матеріалів справи осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь в прийнятті оскаржуваного рішення.

Неявка запрошених та належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду матеріалів скарги.

Як і раніше, контролюючий орган зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20-ти календарних днів, що настають за днем отримання скарги платника податків, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Уточнено, що вмотивованим є рішення, яке відповідає таким ознакам:

— зазначені конкретні посилання на норми ПКУ та інші нормативно-правові акти, на яких воно ґрунтується, з урахуванням матеріалів скарги;

— по суті вимог чи заперечень платника податків контролюючий орган висловив свою позицію.

Нагадуємо, що під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом, або інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Змінами до Порядку уточнено, що контролюючий орган, який прийняв оскаржуване рішення, зобов’язаний надіслати до контролюючого органу вищого рівня, який розглядає скаргу, в електронній та/або письмовій формі всі документи, які підтверджують правомірність прийнятого рішення, протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення від платника податків про оскарження такого рішення та/або від контролюючого органу, який розглядає скаргу.

Під час розгляду матеріалів скарги платника податків в ході адміністративного оскарження враховуються (раніше було -можуть враховуватися) податкові консультації, а також узагальнюючі податкові консультації, надані такому платнику податків.

Розгляд матеріалів скарги платника податків відбувається під час засідання.

Якщо платником податків заявлено клопотання про участь у розгляді матеріалів скарги представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена, то контролюючий орган, який розглядає скаргу, зобов’язаний не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення засідання із розгляду скарги повідомити електронною поштою таких осіб. У повідомленні зазначаються:

дата, час і місце розгляду матеріалів скарги;

найменування платника податків — юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податків;

дата отримання скарги;

сума грошового зобов’язання або податкового боргу, сума бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків або сума зменшення суми бюджетного відшкодування, що оскаржується;

інформація про можливість ознайомлення із матеріалами перевірки на вимогу таких осіб.

За рішенням Ради бізнес-омбудсмена та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в розгляді скарги платника податків в контролюючому органі вищого рівня беруть участь їх представники, незалежно від наявності клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги.

Як і раніше,  рішення про результати розгляду скарги складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин.

Тепер у Порядку уточнено, що у мотивувальній частині рішення вказуються:

— результати дослідження матеріалів скарги та обставини, з урахуванням яких приймається рішення;

— пропозиції (у разі наявності) представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена;

— мотиви, з яких відхиляються вимоги чи заперечення платника податків, пропозиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена, за умови, що такі пропозиції були надані контролюючому органу за 5 робочих днів до граничної дати прийняття рішення за скаргою платника податків; або мотиви, з яких висновки контролюючого органу, викладені в оскаржуваному рішенні, скасовуються повністю чи частково;

— посилання на норми ПКУ та інші нормативно-правові акти, якими обґрунтовано рішення про результати розгляду скарги.

Податкова міліція Харківщини проти порушників закону

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Харківській області

Напередодні працівники слідчо-оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Харківській області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 212 та ч.1 ст.172 Кримінального кодексу України, провели обшуки на підприємстві, яке протягом 2015-2016 років, шляхом приховування фонду заробітної плати, ухилилося від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму у 748,8 тис. грн.

В ході слідства встановлено, що зазначене підприємство, яке спеціалізується на виготовленні жіночого одягу, грубо порушує законодавство про працю та ігнорує вимоги податкового законодавства. Так, встановлено, що керівники компанії використовують працю офіційно неоформлених робітників, заробітна плата яких складає понад 5 тис. грн. Однак, бізнесмени, ухиляючись з метою наживи від сплати податків, не турбуються ані про їх соціальну захищеність, ані про забезпечення їх достойної пенсії у майбутньому.

В ході обшуків, які було проведено на виробничих та офісних потужностях швейного цеху, працівники податкової міліції спільно з фахівцями управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Харківській області  та співробітниками ГУ Держпраці області, виявили та вилучили жіночій одяг, виготовлений на підприємстві, чорнові записи й документацію та грошові кошти на загальну суму у 102, 3 тис. доларів США.

З метою вирішення питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та їх подальше використання в якості речових доказів, слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області до суду було направлено наявні матеріали досудового розслідування, які підтверджують факт противоправної діяльності керівників швейного цеху.

Однак, 30 листопада 2016 року, незважаючи на зібрані докази, слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В. відмовив у задоволенні клопотання, при цьому не встановивши ані джерел походження вилучених грошових коштів, ані зважаючи на факт соціальної незахищеності понад 35 робітників підприємства.

Вказане рішення є необґрунтованим та немотивованим, у зв’язку з чим, 2 грудня 2016 року прокуратурою Харківської області підготовлено апеляційну скаргу на вказану ухвалу суду.

Наразі, слідство за даним фактом триває.

Через кордон намагались провести пігулки для схуднення орієнтовною вартістю 200 тис.гривень

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Харківській області

В результаті проведення спільної операції співробітниками Харківської митниці ДФС, УВБ ГУ ДФС у Харківській області та прикордонниками в пункті пропуску «Гоптівка» була виявлена партія пігулок для схуднення.

31-річний громадянин України, який прямував з Росії до України на особистому авто, під час проходження митного контролю заявив про відсутність предметів, які заборонені, обмежені до переміщення через митний кордон України або підлягають обов’язковому декларуванню.

Але при більш детальному огляді в багажному відділенні авто було виявлено велику кількість пігулок для схуднення, орієнтовна вартість яких 200 тисяч гривень. Остаточну кількість та вартість вилучених предметів правопорушення буде встановлено додатково.

За даним фактом був складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Щеплення від грипу оплачує роботодавець : податкові наслідки

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Харківській області

ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що з доходу працівника у вигляді оплаченої вакцинації податок на доходи не утримується, оскільки спрацьовує звільнення, що міститься в пп.165.1.19 ПКУ.

У ньому сказано, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не входять, зокрема, кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на медобслуговування платника податку за кошт його роботодавця за наявності підтвердних документів, окрім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медстрахування. До такої допомоги належать, зокрема, але не виключно, витрати роботодавця на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемії. Через те що немає податку на доходи, не буде й утримання військового збору (пп.1.7 п.16 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). На вартість щеплення нараховувати єдиний внесок також не потрібно, адже такі витрати роботодавця не належать до фонду оплати праці.

Платники єдиного податку Київської ОДПІ поповнили місцевий бюджет більш як на 336 млн. грн.

05.12.2016

Саме стільки з початку року сплатили до місцевого бюджету спрощенці, які перебувають на обліку в Київської  ОДПІ. За словами в. о. начальника інспекції Олени Клімової, в порівнянні з січнем — листопадом 2015 року надходження зросли на 121  млн. гривень.

Фізичні особи — платники єдиного податку за 11 місяців поточного року перерахували 255,3 млн. гривень єдиного податку, що на 89,6 млн. грн. більше аналогічного періоду минулого року. Від юридичних осіб — єдинників надійшло 80,9  млн. грн., що на 31,3 млн. грн. більше, ніж торік.

За словами Олени Клімової, наповнення бюджету досягнуто завдяки вдосконаленню обслуговування платників податків і створення комфортних умов для діяльності малого та середнього бізнесу. Від коштів місцевої скарбниці залежить фінансування соціальних проектів, а відтак і добробут наших громадян.

Посадовець нагадала, що Нагадаємо, що з 1 січня 2016 року, відповідно до Закону України від 24 грудня 2015 року №909, зазнала змін спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Зокрема, зменшено розмір граничного річного обсягу доходу для платників третьої групи до 5 млн. грн. та збільшено відсоткові ставки єдиного податку до 3% з ПДВ та 5% без ПДВ. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку збільшено в 1,8 рази.

Разом з цим спрощенці першої і другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку на один календарний місяць у році на час відпустки, а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Надходження податків і зборів від Східної ОДПІ з початку року забезпечено на 2805,7 млн.грн.

02.12.2016

Протягом січня — листопада 2016 року Cхідною ОДПІ м. Харкова забезпечено надходження податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету  у сумі 2805,7 млн.  гривень. Темп росту збору платежів до відповідного періоду минулого року склав  139,4 %,  приріст надходжень — майже  793,6 млн. гривень. Про це повідомив керівник інспекції Володимир Борисенко.

До Державного бюджету з початку року мобілізовано майже 1286,6 млн. грн. податків, зборів та платежів, в тому числі: податку на прибуток підприємств зібрано 263,6 млн.грн., податку на додану вартість – 650,5 млн.грн., податку на доходи фізичних осіб – 253,4 млн.грн., військового збору – 87,5 млн.грн. Завдання виконано на 107,1 відс., додатково надійшло 85,4 млн. гривень.

При цьому за листопад 2016 року до Державного бюджету надійшло 147,5 млн. грн., що на 38,2 млн. грн. більше  ніж за відповідний період минулого року.

Вагомим внеском в загальній сумі надходжень є податок на додану вартість. За одинадцять місяців цього року надійшло 650,5 млн. грн. ПДВ, в тому числі: від юридичних осіб – 624,1 млн. грн., від фізичних осіб – 26,4 млн. гривень. Планові показники виконані на   103,3 відсотка.

Значну увагу в роботі Східної ОДПІ м. Харкова  приділяють наповненню місцевих бюджетів, кошти з яких направляються на розвиток міста і області, виконання соціально-економічних програм тощо.

Так, до місцевого бюджету  протягом 11 місяців 2016 року надійшло 1519,1 млн. грн., що на  48,5 % або на 496,1 млн. грн.більше минулорічного показника. Виконання планових показників склало 114,5%, додатково отримано 192,9 млн. гривень.  За листопад 2016 року до місцевого бюджету надійшло 165,0 млн. грн., що на 51,1 млн.грн. (на 44,9%) більше ніж у листопаді 2015 року.

При цьому, податок на доходи фізичних осіб є одним з бюджетоутворюючих податків. У загальній сумі надходжень до загального фонду Місцевого бюджету  надходження з податку на доходи фізичних осіб за одинадцять місяців поточного року склали  48,1%,  що становить 731,7 мільйонів гривень. Надходження з податку на доходи фізичних осіб за січень — листопад поточного року у порівнянні з цим показником за відповідний період минулого року збільшились на 248,7 млн. гривень.

В.о. начальника Східної ОДПІ м. Харкова Володимир Борисенко зазначив, що такого приросту надходжень фіскалам  Східної ОДПІ вдалось досягти не в останню чергу за рахунок налагодження співпраці з платниками податків, важливості якої приділяється підвищена увага під час проведення зустрічей керівництва з бізнесом районів. Значну роль відіграє і функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, постійне вдосконалення електронних сервісів ДФС, що сприяє спрощенню ведення бізнесу.

За 11 місяців 2016 року платники податків Центральної ОДПІ м. Харкова сплатили до бюджету понад 3195,9 млн. гривень

01.12.2016

За словами начальника Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області Юрія Зайцева, це на 924,3 млн. грн. (або на 40,7 %) більше, ніж за 11 місяців минулого року. До того ж фактичні надходження на 351,5 млн. грн. (або на 12,4 %) перевищили очікувані або розрахункові показники.

Окремо, до Державного бюджету України спрямовано 1418,0 млн. гривень.  У розрізі основних податків надходження до державної скарбниці склали по:

— податку на додану вартість – ледве не 666,7 млн. грн.;

— податку на доходи фізичних осіб (25 %) — понад 344,4 млн. грн.;

— податку на прибуток – практично 209,6 млн. грн.;

— військовому збору – понад 155,8 млн. гривень.

До Місцевого бюджету надійшло майже 1777,9 млн. гривень. За переліком основних бюджетоформуючих податків надходження склали по:

— податку на доходи фізичних осіб (75%)  – біля 1005,6 млн. грн.;

— єдиному податку (разом з юридичних і фізичних осіб) – 344,7 млн. грн.;

— платі за землю – більше 199,2 млн. грн.;

— податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – понад 35,6 млн. гривень.

Відокремлено від зазначених вище бюджетних надходжень, за 11 місяців 2016 року платники Шевченківського, Новобаварського та Холодногірського районів м. Харкова сплатили до бюджету 2093,3 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Митники ДФС вивчали шляхи попередження незаконного імпорту озоноруйнівних речовин

02.12.2016 — Прес-служба Державної фіскальної служби України

За підтримки Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні  (ПРООН в Україні) в Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відбувся семінар — навчання «Монреальський протокол та попередження незаконного імпорту озоноруйнівних речовин, навчання з використання професійного обладнання з виявлення озоноруйнівних речовин».

Представник проекту ПРООН в Україні Андрій Тараба наголосив, що з моменту приєднання  до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, Україна взяла на себе зобов’язання з виконання заборон та обмежень щодо озоноруйнівних речовин при експортно-імпортних операціях.

«Проведення цього семінару – навчання у рамках розпочатої співпраці ДФС з ПРООН в Україні забезпечить якісну підготовку представників спеціалізованих та митних органів ДФС щодо роботи з обладнанням – портативними газоаналізаторами Neutronics Ultima ID Pro, що використовуються для виявлення озоноруйнівних речовин», — зазначила керівник Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС Юлія Шадевська.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба України відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між ДФС та Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні в рамках проекту «Початкова реалізація прискореного вилучення з обігу ГХФВ (озоноруйнівних речовин) у регіоні країн з перехідною економікою» отримала 35 газоаналізаторів.

У ДФС відбувся тренінг за участі Консультативної місії ЄС з питань управління людськими ресурсами

01.12.2016 — Прес-служба Державної фіскальної служби України

За підтримки Консультативної місії Європейського союзу «Консультація заради довіри» Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом ДФС було проведено навчальний тренінг з питань підбору, оцінки персоналу, управління людськими ресурсами для співробітників кадрових підрозділів центрального апарату, територіальних органів ДФС м. Києва та Київської області. Також у заході взяли участь представники Міністерства фінансів України.

Як відзначила директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом Тетяна Пажитнова, такі тренінги корисні для фахівців служби, адже дозволяють набути нові знання і уміння та застосовувати їх на практиці.

Під час тренінгу слухачі ознайомилися з типами інтерв’ю, етапами процесу відбору та оцінки персоналу, особливостями структурованого та неструктурованого інтерв’ю тощо.

Так, зокрема, серед основних інструментів процесу відбору та оцінки персоналу окрему увагу було приділено асесмент-центрам. Були розглянуті переваги та недоліки використання даного інструменту.

У процесі навчального тренінгу також відбувся “мозковий штурм”, під час якого слухачі визначили, якими компетенціями мають бути наділені керівники.

Особливу увагу викликало питання перевірки на благонадійність. Так, були розглянуті приклади тестових питань та завдань, за допомогою яких можна виявити благонадійність та чесність персоналу.

На Вінницькій митниці створюють комфортні умови ведення зовнішньоекономічної діяльності

05.12.2016

Днями, керівництво Вінницької митниці ДФС, а саме її очільник  Валентин Калашніков та його перший заступник Ігор Путишин, провели робочу зустріч на підприємстві ПАТ „ВОЛОДАРКА” з її директором Михайлом Касьяненком з проблемних питань здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, та шляхів їх вирішення.

Чому саме тут відбувалось спілкування пояснив Валентин Калашніков: „Наразі підприємство, є серед лідерів зовнішньоекономічної діяльності регіону. Воно займається виробництвом та реалізацією верхнього чоловічого одягу: костюмів, курток, пальто, брюк тощо. Надає робочі місця 862 вінничанам. Тільки протягом 2016 року підприємство оформило 393 митні декларації ІМ-51(ЕА) загальною сумою близько 10 мільйонів євро на ввезення сировини для переробки і виготовлення своєї продукції”.

Посадовець додав, що підприємство має торгівельні представництва в таких містах як Київ, Тернопіль, Одеса, Суми. Натомість закордонними партнерами ПАТ „ВОЛОДАРКА” є фірми з Німеччини – „Хуго Босс”, „Баслер” та „Аубі”, з Румунії – „Форменс”, з Польщі – „Бош”.

Під час зустрічі були оглянуті потужності та технології виробництва підприємства. У ході спілкування Михайло Касьяненко зауважив, що всі митні оформлення вантажів підприємства на Вінницькій митниці здійснюються за попередніми деклараціями типу «ЕА», без пред’явлення їх підрозділам ДФС. Це  дозволяє суттєво скоротити час доставки вантажу на підприємство, тобто безпосередньо до виробництва.

У свою чергу Ігор Путишин зазначив, що у зв’язку із збільшенням потужностей підприємтва, зростанням кількості замовлень, керівництво митниці, у разі звернення за попередньою заявою підприємства, буде сприяти у проведенні митного оформлення товарів як позаробочим часом, так і у вихідні та святкові дні.

Підсумовуючи спілкування, очільник митниці Валентин Калашніков відзначив, що у службі готові до  змін та новацій і такі конструктивні зустрічі сприяють цьому, дають можливість почути пропозиції підприємств імпортерів та експортерів, які митниця готова реалізовувати задля створення більш комфортних умов ведення зовнішньоекономічної діяльності.

З нового року декларувати доходи будемо по-новому

02.12.2016

Наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.

Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року.

Звертаємо увагу, що нова форма декларації про майновий стан і доходи вводиться в дію з 1 січня 2017 року.

Нагадуємо, щороку починаючи з 1 січня в Україні проводиться деклараційна кампанія. Декларація про майновий стан та доходи за попередній рік подається до місцевої податкової інспекції до 1 травня.

Волинянам пропонують пильнувати, чи відображають підприємці в чеку суму роздрібного акцизу

02.12.2016

Оскільки акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизної продукції – один з основних за обсягами надходжень у бюджети територіальних громад Волині, то активна громадянська позиція кожного споживача сприятиме наповненню місцевих бюджетів.

У сфері торгівлі та обслуговування порушення під час реалізації алкогольної продукції та тютюнових виробів хоч і не мають масового і системного характеру, однак часто трапляються у тих громадах, де мешканці не надто уважні до діяльності продавців підакцизної групи товарів, — констатують в ГУ ДФС у Волинській області.

Зокрема, фахівці управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в області щотижня виявляють порушення на ринку підакцизних товарів.

Однак, попередити зловживання і цим сприяти надходженню додаткових коштів в бюджет громади може кожен, — наголошують в Головному управлінні ДФС у Волинській області.

«Саме небайдужість громадян та нетерпимість до зловживань – одна з умов своєчасного надходження сум роздрібного акцизу в бюджети громад. Громадянам під час придбання підакцизної продукції варто лише перевірити, чи відобразив підприємець суму податку у фіскальному чеку. Оскільки платниками цього податку фактично є споживачі, то вони мають право поцікавитися у підприємця, чи сплатить він в бюджет роздрібний акциз», — зазначає начальник Головного управління ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Як розповіла керівник волинських фіскалів, безпосередньо у місцях реалізації горілчаної продукції та цигарок працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в області щотижня проводять перевірки. До речі, кожна така перевірка встановлює типові порушення, як-то факти роздрібної реалізації алкоголю чи тютюну без ліцензії, або ж продаж такої продукції за цінами, що не відповідають визначеним нормам. Така позиція суб’єктів підприємництва означає бюджетні втрати, — звертають увагу в ГУ ДФС у Волинській області.

Як свідчить аналітика, в середньому щомісяця територіальні громади Волині отримують в межах 25-26 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Отож, якщо Ви володієте інформацією про реалізацію, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів, немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, реалізацію таких товарів особам, які не досягли 18 років, чи торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, просимо зателефонувати за номерами телефонів у м. Луцьк (0332) 777102 (чергова частина ГУ ДФС у Волинській області), або (0332) 724414 (управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області). Своє повідомлення Ви можете також надіслати поштою за адресою:  м. Луцьк, Київський майдан,4 (конфіденційність гарантується).

В Головному управлінні ДФС у Волинській області застерігають: реалізація неякісної підакцизної продукції становить загрозу життю і здоров’ю громадян.  Тому інформація  про конкретні факти зловживань на ринку підакцизної продукції стане підставою для проведення перевірок недобросовісних підприємців та торгівельних мереж.

Під час процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків пріоритетними будуть норми спеціального законодавства

02.12.2016

Згідно з частиною восьмою статтіі 36 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі — Закон № 4452) дія Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон №’ 2343) на банки не поширюється, тому під час процедури виведення  неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків пріоритетними будуть норми спеціального законодавства, зокрема Закону № 4452.

Заборгованість (недоїмка) зі сплати єдиного внеску, яка існувала на дату початку процедури ліквідації банку, підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів у разі заявлення кредитором відповідної вимоги в порядку, визначеному чинним законодавством.

Частиною восьмою статті 25 Закону № 2464 визначено, що у разі ліквідації юридичної особи — платника єдиного внеску або втрати платником з інших причин статусу платника єдиного внеску сума недоїмки сплачується за рахунок коштів та іншого майна платника. У такому разі відповідальними за погашення недоїмки є, зокрема, ліквідаційна комісія — щодо юридичної особи — платника єдиного внеску, що ліквідується,

З дня початку процедури ліквідації банку настають наслідки, передбачені частиною другою статті 46 Закону № 4452. Так, згідно з пунктом 3 частини другої статті 46 Закону № 4452 з дня початку процедурі ліквідації банку строк виконання всіх грошових зобов’язань банку та зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав.

Під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов’язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

Вимоги за зобов’язаннями банку із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури та погашаються у сьому чергу відповідно до статті 52 Закону № 4452 (частина третя Статті 46 Закону № 4452).

Оскільки вимога кредиторів, у разі заявлення кредитором відповідної вимоги в порядку, визначеному чинним законодавством, задовольняються за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку (частина перша статті 52 Закону № 4452). то суми, що надходять від платника єдиного внеску після заявлення кредиторських вимог, зараховуються в рахунок поточних платежів.

Водночас зауважуємо, шо зменшення заявлених кредиторських вимог за рахунок поточних платежів є неприпустимим, суперечить чинному законодавству та призведе до прямих втрат бюджету.

Довідково: лист ДФС України від 30.11.2016 №38227 «Про надання роз’яснення».

Порядок сплати ПДФО та військового збору на дохід, отриманий фізособою у вигляді спадщини та/або подарунку, і звітування про його отримання

05.12.2016 — Головне управління ДФС у Дніпропетровській області

Головне управління ДФС у Дні- пропетровській області нагадує, що відповідно до пункту 174.3 статті 174 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) .

Не надають таку Декларацію спадкоємці – нерезиденти, які зобов’язані сплатити ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, та спадкоємці, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, а також інші спадкоємці – нерезиденти, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

Нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування у порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

Нотаріус видає спадкоємцю – нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем ПДФО з вартості об’єкта спадщини (п.174.4 ст.174 ПКУ).

У разі переходу права на отримання страхових виплат згідно із статтею 1229 Цивільного кодексу України податковим агентом є страхувальник – фінансова установа (п.174.5 ст.174 ПКУ).

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб встановлено пунктом 174.6 статті 174 ПКУ, згідно з яким кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.

Звертаємо увагу, що порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету встановлено п.168.4 ст.168 ПКУ, відповідно до підпункту 168.4.5 якого фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV ПКУ за нарахування та утримання ПДФО, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету, зокрема, у разі нотаріального посвідчення договорів дарування (свідоцтв на спадщину) – за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв), в інших    випадках – за її податковою адресою.

Також у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ, здійснюється нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету (п.п.1.4 п.161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Отже, платник податку, який отримав дохід у вигляді вартості подарунку та/або спадщини, може сплатити ПДФО та військовий збір до нотаріального посвідчення договору дарування нерухомого майна за місцем нотаріального посвідчення такого договору.

У разі несплати ПДФО та військового збору до нотаріального посвідчення спадщини та/або договору дарування на об’єкти спадщини (дарунку), згідно із п.179.1 ст.179 ПКУ платник податку зобов’язаний подати Декларацію до контролюючого органу, де перебуває на обліку, до 1 травня року, що настає за звітним (п.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ), та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій нею Декларації (п.179.7 ст.179 ПКУ).

Безкоштовне харчування працівників на умовах «шведського столу» – об’єкт оподаткування ПДВ для підприємства

05.12.2016 — Головне управління ДФС у Дніпропетровській області

Головне управління ДФС у Дні- пропетровській області інфор- мує, що Державна фіскальна служба України у листі від 23.11.2016 №25307/6/99-99-13-02- 03-15 (далі – лист ДФС №25307) повідомила, що операції підприємства з безкоштовного харчування своїх працівників на умовах «шведського столу», для такого підприємства – платника ПДВ є об’єктом оподаткування ПДВ, при здійсненні якої ПДВ нараховується у загальновстановленому порядку.

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) підприємством – платником податку у зв’язку з придбанням продуктів харчування для забезпечення безкоштовного харчування своїх працівників на умовах «шведського столу», включаються до складу податкового кредиту такого підприємства за умови наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, інші документи, передбачені п.201.11 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ)).

При цьому, якщо вартість зазначеного безкоштовного харчування включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування та пов’язані з отриманням доходів зазначеним підприємством, дані товари визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, і додаткового нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими п.198.5 ст.198 ПКУ, не здійснюється.

У той же час, якщо вартість послуг з харчування не включається до вартості товарів/послуг, то дані товари/послуги визнаються такими, що постачаються безоплатно у межах господарської діяльності, а тому податкові зобов’язання нараховуються відповідно до п.185.1 ст.185 ПКУ, база оподаткування ПДВ визначається згідно з п.188.1 ст.188 ПКУ. Податкові зобов’язання відповідно до п.198.5 ст.198 Кодексу також не нараховуються.

Лист №25307 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70457.html

 

За 11 місяців поточного року у Дніпропетровській області зібрано 49,7 млрд. грн. податкових і митних платежів та 12 млрд. грн. єдиного внеску

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Дніпропетровській області

З січня по листопад 2016 року органами ДФС на Дніпропетровщині забезпечено збір платежів до бюджетів усіх рівнів (без урахування ЄСВ) 49 млрд. 735,1 млн. грн.

Так, до державного бюджету протягом одинадцяти місяців поточного року спрямовано 35 млрд. 037,9 млн. грн., в тому числі Дніпропетровською митницею ДФС – 14 млрд. 459,9 млн. грн.

До місцевих бюджетів області за відповідний період платниками сплачено 14 млрд. 697,2 млн. грн. Це на 3 млрд. 818,0 млн. грн. (або на 35,1%) більше фактичних надходжень січня – листопада 2015 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку 2016 року зібрано 12 млрд. 005,7 млн. грн.

Донеччина: у листопаді зафіксовано рекордний рівень надходжень до зведеного бюджету країни

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Донецькій області

Лише за останній місяць осені до зведеного бюджету країни платники Донеччини сплатили понад 1 млрд 700 млн гривень. Таким чином, з початку року надходження до бюджетів всіх рівнів по області сягли відмітки 11 млрд 792 млн гривень, що на 3 млрд гривень перевищує минулорічні показники.

Протягом 2016 року спостерігається поступове збільшення надходжень до бюджетів від бізнесу регіону, з 677 млн грн у січні до 1 млрд 700 млн грн у листопаді. Значне підвищення рівня надходжень відбулося завдяки налагодженій роботі фіскальних органів області з платниками податків. Створенню комфортних умов для ведення бізнесу також сприяє постійне вдосконалення електронних сервісів ДФС та функціонування системи електронного адміністрування ПДВ.

До трійці основних джерел формування зведеного бюджету по області увійшли:

56% — податок на доходи фізичних осіб (6202 млн грн);

11,6% — податок на додану вартість (1370 млн грн);

9,8% — екологічний податок (1154 млн грн).

Місцеві бюджети регіону займають 57% від зведеного бюджету Донеччини. Відрахування до місцевих громад за одинадцять місяців 2016 року становлять 6 млрд 732 млн грн, що на 1 млрд 700 млн грн більше ніж за відповідний період минулого року.

До Державного бюджету України з початку року суб’єкти господарювання  Донеччини спрямували 5 млрд грн, що на 37%  або на 1 млрд 368 млн грн  більше, ніж за одинадцять місяців минулого року.

До уваги суб’єктів ЗЕД! Інформація Держпродспоживслужби щодо проблемних питань при здійсненні контролю товарів!

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Донецькій області

Відповідно до листа Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) щодо  проблемних питань при здійсненні контролю товарів, повідомляємо наступне.

Кабінетом Міністрів України прийнято  розпорядження від 22.07.2016 №564-р «Про уповноваження Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів», згідно з яким тимчасово, до внесення змін до законодавства, уповноважено Голову Держпродспоживслужби затверджувати та підписувати передбачені законодавством документи, зокрема висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, повноваження щодо затвердження та підписання яких належить до компетенції головного санітарного лікаря України.

За інформацією Держпродспоживлужби, на даний час керівники територіальних органів не мають повноважень щодо затвердження висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затверджувати такі висновки вповноважено лише Голову  Держпроспоживслужби.

Для отримання зазначеної адміністративної послуги заявнику необхідно звернутися із заявою безпосередньо до Держпродспоживслужби (вул. Б. Грінченка, б.1,  м. Київ, 01001, тел. (044)279-75-58).

Згідно інформації, наданої Держпроспоживслужбою станом на 09.11.2016 видано 1251 висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, інформацію щодо яких оприлюднена на її офіційному сайті.

З метою врегулювання зазначеного вище питання Держпродспоживслужбою розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України, які проходять процедуру погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, а також зареєстровано проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства» (реєстр №4922).

Податкова міліція Закарпаття розкрила схему з ухилення від сплати більше 6 млн грн податків

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Закарпатській області

У Закарпатській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які підозрюються в ухиленні від сплати майже 6,2 млн грн податків.

Наразі встановлено, що посадові особи однієї з компаній, зареєстрованої в Ужгороді, провели операції з придбання кабельно-дротової продукції у підприємств із ознаками фіктивності. Дії зловмисників дозволили їм безпідставно завищити податковий кредит з ПДВ.

Розслідуючи кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, на підставі ухвали суду, слідчо-оперативною групою проведено п’ять обшуків. В результаті яких в офісних, складських і виробничих приміщеннях, а також за місцями проживання керівників товариства, виявлено та вилучено обладнання та сировину для виготовлення кабелів і проводів, чорнові записи та комп’ютерну техніку, а також готову продукцію загальною вартістю 13,5 млн грн.

Відтак вирішується питання про арешт вилучених товарно-матеріальних цінносте матеріалів. Слідчі дії тривають.

В Закарпатті спрямовано до Зведеного бюджету майже 4 мільярди гривень

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Закарпатській області

За оперативними даними до Зведеного бюджету в Закарпатській області протягом одинадцяти місяців поточного року сплачено більше 3 млрд 946 млн грн податків та зборів. Ця сума на 1 млрд 19 млн грн, або 34,8% більша, ніж у січні-листопаді 2015 року.

У розрізі податків найбільшу питому вагу надходжень до Зведеного бюджету області займають податок з доходів фізичних осіб (1 млрд 332 млн грн), податок на додану вартість (526 млн грн) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (443 млн грн).

Варто зазначити, що до державної казни перераховано 1 млрд 528 млн 317 тис. грн податків, до місцевих бюджетів – 2 млрд 417 млн грн.

– Ми робимо усе можливе для стабільного наповнення бюджетів усіх рівнів, – зазначає Олексій Петріченко, начальник Головного управління ДФС у Закарпатській області, та додає, – водночас, дякуємо тим суб’єктам господарювання, які розуміють важливість своєчасної сплати податків, адже таким чином вони забезпечують ефективне виконання державою соціальних зобов’язань перед суспільством.

Хто є платником земельного податку за земельну ділянку під багатоквартирним будинком

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Закарпатській області

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

Власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності.

Землекористувачі – це юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди.

Згідно зі ст. 42 Земельного кодексу України (від 27 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ зі змінами та доповненнями) земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.

Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Отже, платниками земельного податку за земельні ділянки під багатоквартирними жилими будинками є особи, яким такі земельні ділянки відповідно норм Земельного кодексу України передаються у постійне користування або у власність: підприємства, установи і організації, що здійснюють управління цими будинками, а також об’єднання власників будинків.

Власники квартир (жилих приміщень) у багатоквартирних жилих будинках не є платниками земельного податку до бюджету за земельні ділянки під такими будинками.

На митному посту «Тиса» українець позбувся автомобіля та цигарок на 307 тис. грн

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Закарпатській області

Спробу незаконного переміщення цигарок припинено працівниками Закарпатської митниці ДФС, спільно з прикордонниками, сьогодні, 2 грудня, на митному посту «Тиса».

Українець прямував у приватних справах з України в Австрію автомобілем «Volkswagen», обравши форму проходження митного контролю «зелений коридор». При усному опитуванні громадянин заперечив наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами, працівники митниці прийняли рішення про проведення поглибленого митного огляду автомобіля. В ході здійснення якого, в спеціально обладнаних та пристосованих місцях – подвійному днищі салону автомобіля, виявлено приховані від митного контролю 4502 пачки тютюнових виробів «Winston» та «Parliament», вітчизняного виробництва, з акцизними марками України.

Таким чином, громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ, тайників.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил, автомобіль та цигарки, загальною вартістю 307 658 грн вилучено до рішення суду.

Місцеві бюджети Запорізької області отримали 5 мільярдів 375 мільйонів гривень

05.12.2016 — Головне управління ДФС у Запорізькій області

За 11 місяців 2016 року платники податків Запорізької області перерахували до бюджетів громад 5 мільярдів 375 мільйонів гривень (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя). Індикативи на січень-листопад перевиконані на 21 відсоток – до місцевого бюджету додатково сплачено 948 мільйонів гривень. Рівень минулого року перевищено майже на 2 мільярди або на 57 відсотків.

Коментуючи бюджетні надходження, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко зазначила, що основними резервами з наповнення місцевих бюджетів стали податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, екологічний та єдиний податок. Саме ці платежі дозволили додатково залучити 882 мільйони гривень.

– Традиційно оподаткування доходів фізосіб, малих та середніх підприємців, землі та екологічний податок є бюджетоформуючими. Порівняно з минулорічними показниками надходження від них збільшилися на 1,7 мільярда гривень. Отримуючи додаткові ресурси, органи місцевого самоврядування мають вирішувати, куди саме спрямовувати ці кошти, враховуючи потреби громад, зокрема, на розвиток інфраструктури та інші цілі, – підкреслила Юліана Козаченко.

Так, найбільші суми з початку року забезпечено у м. Запоріжжя – 2,3 мільярда, м. Енергодар – 699 мільйонів, у Мелітопольському – близько 488 мільйонів, Бердянському – 356 мільйонів та Василівському районах – 257 мільйонів. Разом ці території отримали майже на півтора мільярда гривень більше, ніж торік.

Усього по області основні сплати надійшли з податку на доходи фізичних осіб – 2,7 мільярда, що 989 мільйонів перевищує рівень минулого року. Плати за землю сплачено 854 мільйони, це на 295 мільйонів більше, ніж за січень-листопад 2015 року. Єдиного податку надійшло майже 680 мільйонів, зростання до показника минулого року – на 263 мільйони. Акцизного податку з реалізації підакцизних товарів перераховано 510 мільйонів, що на 175 мільйонів більше, ніж торішніх даних. Фактичні надходження податку на нерухоме майно та транспортного податку складають 49,3 мільйони. Збільшення до рівня минулого року склало 14 мільйонів.

Запорізькі платники поповнили державну і місцеву казну більш ніж на 9 мільярдів

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Запорізькій області

За січень-листопад представники запорізького бізнесу забезпечили до бюджетів усіх рівнів 9 мільярдів 150 мільйонів гривень (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя).

Як повідомила перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, при прогнозованому показнику у 3,3 мільярда надходження до державного бюджету склали 3 мільярди 775 мільйонів, що на 1,4 мільярда або на 60 відсотків перевищує сплату за аналогічний період минулого року.

– Рівень виконання дохідної частини бюджету зафіксовано за всіма бюджетоформуючими платежами. Передусім, це – результат сумлінної сплати податків представниками запорізького бізнесу. Істотними є також надходження отримані в результаті детінізації економіки регіону. Завдяки руйнуванню «схем», контролю над операціями і декларуванням податкових зобов’язань бюджет країни отримує додаткові кошти, – наголосила Юліана Козаченко.

Зокрема, податку на додану вартість до держбюджету перераховано у сумі 1 мільярд 661 мільйон, це на 768 мільйонів або на 86 відсотків більше, ніж торік. Виконання індикативного показника забезпечено на 110 відсотків.

Податку на прибуток запорізькі підприємства сплатили майже 437 мільйонів при прогнозах у 377 мільйонів. Рівень відповідного періоду минулого року перевищено на 141 мільйон або на 48 відсотків.

Крім того, значними є надходження з податку на доходи фізичних осіб – за 11 місяців забезпечено понад 920 мільйонів, що на 142 мільйони більше, ніж очікувалося та на 330 мільйонів перевищує минулорічну сплату.

Для суб’єктів державного сектору затверджено нові типові форми з обліку та списання основних засобів

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Запорізькій області

МФУ наказом від 13.09.2016 № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», затвердив оновлені типові форми з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору.

Наказом №818 затверджено 15 типових форм первинної документації для обліку надходжень, руху та списання основних засобів.

Нові форми застосовуються при здійсненні обліку та списанні основних засобів суб’єктами державного сектору, до яких належать: розпорядники бюджетних коштів, Державна казначейська служба України та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опублікований в «Офіційному віснику України» №85 від 04.11.2016 р.).

На Прикарпатті сплачено більше 170 мільйонів гривень військового збору

02.12.2016

За січень-листопад п.р. платники податків Івано-Франківщини направили для сприяння обороноздатності України 170,4 млн. грн. військового збору. Що на 30,4 млн. грн. більше ніж у аналогічному періоді 2015 року. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України. Зокрема, до таких доходів, крім заробітної плати інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться орендна плата, виграш в державну та недержавну грошову лотерею, купівля продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини та інші доходи.

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування.

 

Оподаткування подарунків, наданих профспілкою

02.12.2016

Згідно з п.п. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 розд. IV Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відс. однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Подарунок, наданий профспілкою своїм членам, що не перевищує суми 50 відс. мінімальної зарплати (у 2016 році – 689 грн.) в місяць, не оподатковується. Сума перевищення вартості подарунку оподатковується податковим агентом (профспілковою організацією) з використанням коефіцієнта за ставкою 18 відсотків.

Відповідно до п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ.

Згідно з п. 164.5 ст. 164 ПКУ під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 — Сп), де: К — коефіцієнт; Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися уЗагальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 103.23).

 

Чи мають право працівники контролюючих органів здійснювати документальні та фактичні перевірки суб’єктів господарювання?

02.12.2016

Відповідно до п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених ПКУ, та за умови пред’явлення або надіслання у випадках, визначених ПКУ, зокрема направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу.

Строки (тривалість) проведення перевірок встановлені ст. 82 ПКУ, обчислюються у робочих днях та залежать від типу перевірки та категорії платника податків.

Відповідно до ст. 56 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» для державних службовців установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Законодавством України не надано чіткого визначення поняття «робочий день» і «робочий час». Разом з цим, відповідно до роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України, наданого листом від 22.06.2007 № 199/13/116-07, робочий час це час, протягом якого працівник повинен виконувати обов’язки за трудовим договором. Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюються роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

При цьому відповідно до ст. 52 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Частиною першою ст. 50 КЗпП визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Водночас, у КЗпП врегульовано можливість затвердження на підприємствах, установах та організаціях іншого режиму роботи (наприклад, дво- чи триденні робочі тижні).

Крім того, ст. 50 КЗпП визначено, що підприємства і організації при укладанні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено у частині першій цієї статті.

Згідно з п. 21.1 ст. 21 ПКУ посадові особи контролюючих органів зобов’язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з ПКУ та іншими законами України, іншими нормативними актами, забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій та не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.

При цьому слід зазначити, що у разі виконання платником податків законних вимог посадових осіб контролюючих органів, не перешкоджання їх законній діяльності та надання у повному обсязі документів, пов’язаних з предметом перевірки, а також виконання інших обов’язків, передбачених ст. 16 ПКУ, відсутність можливості забезпечення присутності посадових осіб контролюючих органів за місцезнаходженням платника податків з огляду на графік роботи підприємства, відмінний від загальноприйнятого, відповідно до ст. 81 ПКУ не може бути підставою для складання відповідних актів про недопущення посадових осіб контролюючих органів до проведення перевірки.

Отже, контролюючі органи мають право здійснювати планові (позапланові) виїзні та фактичні перевірки протягом терміну, який визначений у направленні на перевірку з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку платника податків.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 136.02).

 

Київська митниця ДФС з початку року забезпечила наповнення державного бюджету на рівні 34,1 млрд. гривень

05.12.2016 — Головне управління ДФС у Київській області

Додатково до доведених показників надійшло до бюджету 1,3 млрд. гривень.

Найбільша сума — понад 8 млрд. грн., що становить 23,5% від загальної суми сплачених митних податків надійшла від митного оформлення товару «автомобілі легкові». При розмитненні товарів «засоби захисту рослин» надійшло 2,3 млрд. грн. митних платежів, що складає 6,6% від загальної суми, при розмитненні «лікарських засобів» — 1,3 млрд. грн.(3,8 %), «телефонні апарати» — 998,4 млн. грн. (2,9 %), «трактори» — 415,4 млн. гривень(1,2%).

Митники Київщини в листопаді оформили майже 30 тисяч митних декларацій

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Київській області

В електронному вигляді оформлено 92% митних декларацій.

Серед загальної кількості декларацій більшість складають імпортні – їх оформлено понад 22 тисячі, експортних – більш ніж 6 тисяч, а також 992 транзитних.

Загальні обсяги експортно-імпортних вантажів у листопаді становили 312,7 тис. тонн., транзитних вантажів – 690 тонн.

Основними товарами експортно-імпортних оформлень є реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої, їх частини. В режимі імпорт проведено 19,5 тисяч таких оформлень, в режимі експорт – 1,5 тисячі.

Середній час митного оформлення однієї митної декларації у листопаді  склав 2 години 6 хвилин.

З початку року до Київської митниці ДФС надійшло 76 письмових звернень громадян

02.12.2016 — Головне управління ДФС у Київській області

Кількість звернень у поточному році менше попереднього на 7,3 %. За 11 місяців 2015 року отримано 82 письмових звернення громадян. У листопаді цього року надійшло 9 звернень, що складає 12% загальної кількості звернень громадян з початку року.

У листопаді до Київської митниці звернулися з таких питань: стосовно розшуку посилки; затримки міжнародного поштового відправлення та надання довідок про отримані доходи, надання копій декларацій про доходи.

Неодноразових, колективних звернень від громадян до митниці не надходило.

Встигніть скористатися правом на податкову знижку за наслідками 2015 року

05.12.2016

Головне управління ДФС у Кіровоградській області нагадує, що право фізичних осіб (резидентів) – платників податку на доходи фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, на податкову знижку регламентується статтею 166 «Податкова знижка» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Згідно з підпунктом 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами (квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів). При цьому, у зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Нагадуємо, що перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки з урахуванням відповідних обмежень до них, визначений пунктом 166.3 статті 166 ПКУ.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація).

Для отримання податкової знижки за 2015 рік громадяни повинні надати до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку у контролюючому органі) Декларацію до кінця 2016 року за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів від 02.10.2015 №859 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1298/27743).

До зведеного бюджету Кіровоградщини надійшло понад 5 мільярдів гривень податків і зборів

02.12.2016

За січень-листопад поточного року платники податків Кіровоградської області мобілізували до зведеного бюджету 5,3 мільярди гривень.

До загального фонду державного бюджету від платників регіону надійшло 2 мільярди 404 мільйони гривень. Рівень минулого року перевищено більш ніж на мільярд гривень або 81,8 відсотків.

Першість серед платежів державного бюджету займає податок на додану вартість – його надійшло 1,2 мільйонів гривень. Друге місце посідаютьподаток на доходи фізичних осіб – 532,6 мільйонів гривень та податок на прибуток – 239,1 млн. гривень.

Місцеві бюджети Кіровоградської області протягом січня – листопада наповнились на 2,9 мільярди гривень податків і зборів, що на 991,4млн.грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, темп росту надходжень складає 152,8 відсотка.

Основну питому вагу надходжень місцевих бюджетів складає податок на доходи фізичних осіб — 1,5 мільярди гривень. На другому місці за вагомістю наповнення місцевих скарбниць плата за землю – 485млн.грн., а також єдиний податок, надходження по цьому платежу складають 408млн. гривень та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання в роздрібній торгівлі підакцизних товарів сума надходжень якого – 239,1млн. гривень.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року зібрано 1 млрд. 839млн. гривень.

 

«Фантомівці» затримали черговий вантаж

05.12.2016

Співробітники спецпідрозділу Головного управління ДФС у Луганській області «Фантом» біля с. Трьохізбенка Новоайдарського району зупинили автомобіль ВАЗ 2101.

Під час огляду авто виявлено 6 тисяч упаковок смакової курячої приправи «Мівіна» орієнтовною вартістю майже 5 тис. грн.

Перевіркою встановлено, що водій, житель с. Райгородка, намагався незаконно транспортувати цей вантаж до тимчасово непідконтрольного Україні м. Слов’яносербськ для подальшої реалізації.

За вказаним фактом стосовно водія складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 164 КУпАП.

Всеукраїнський тиждень права

05.12.2016

В Україні з 5 по 11 грудня проходитиме Всеукраїнський тиждень права. План заходів з його проведення затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року №627-р.

Важливу роль у підвищенні правової освіти населення та забезпеченні прав і свобод людини відіграють органи державної влади.

У рамках Всеукраїнського тижня права Головним управлінням Державної фіскальної служби у Луганській області передбачено виступи у ЗМІ з питань реалізації і захисту прав людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб, та правозахисної діяльності в органах ДФС; проведення навчання, лекцій, бесід у системі підвищення рівня професійної компетенції працівників органів ДФС; надання безоплатної первинної правової допомоги населенню з питань реалізації і захисту прав людини.

Становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні відбувається на основі правової освіти населення.

21 травня 2008 року, враховуючи міжнародний досвід, Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України – дорадчому органі Міністерства юстиції України – ініціювала загальноукраїнський форум «Тиждень права» як національну традицію, що офіційно закріплено в Указі Президента України від 08 грудня 2008 року №1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права».

Так, враховуючи важливе значення правової освіти у розбудові України як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, започатковано проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Цього року Всеукраїнський тиждень права припадає на 5-11 грудня.

Як «єдиннику» другої або третьої групи відобразити в звітності різну кількість працівників

05.12.2016

Про це розповіли у Головному управлінні ДФС у Луганській області. Так, коли з «єдинником» на другій або третій групі у трудових відносинах кожного місяця кварталу знаходилася різна кількість працівників, то в податковій декларації платника єдиного податку-ФОП у полі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» зазначається найбільша чисельність найманих осіб за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України від 24.12.2015 р №909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», другу групу можуть обрати фізичні особи-підприємці, які надають послуги платникам єдиного податку або населенню, виробляють та реалізовують товари, працюють у сфері ресторанного господарства. При цьому обсяг доходу не повинен перевищувати 1,5 млн грн, а кількість найманих працівників — не більше 10 осіб.

Третю групу можуть обрати фізичні особи-підприємці та юридичні особи з обсягом доходу до 5 млн грн.

Службовий собака занюхав психотропні речовини

02.12.2016

Учора працівники Львівської митниці ДФС у поштових відправленнях з Іспанії виявили понад 600 таблеток психотропної дії.

Так, під час огляду одного міжнародного поштового відправлення, яке згідно з митною декларацією відправлено з Іспанії на адресу отримувача, який проживає або перебуває у Черкаська обл., за допомогою службового собаки «Джессі» було виявлено 173 таблетки Lorazepam NORMON.

В іншій посилці. яка теж надійшла з Іспанії, митники знайшли 90 таблеток Bromazepam NORMON та 370 таблеток Zolpidem Desgen. Посилка прямувала, на адресу приватної особи в м.Чернівці. Таблетки містились серед продуктів харчування. Про їх наявність відправники в митних деклараціях на заявляли.

Ці таблетки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №770, є психотропними речовинами, обіг яких обмежено.

Про ці факти проінформовано правоохоронні органи.

Податкові міліціонери Львівської області виявили мережу підробленої горілки

02.12.2016

В межах цільової операції „Акциз-2016” працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області 24.11.2016 року виявлено мережу торгівельних закладів, через яку реалізовувався алкоголь сумнівної якості.

В результаті проведених оперативно-слідчих заходів на підставі ухвал Сихівського районного суду м.Львова, здійснено обшуки за чотирма адресами однієї з відомих торгівельних мереж магазинів Золочівського району Львівської області. В ході обшуків виявлено і вилучено фальсифіковані алкогольні напої під виглядом торгової марки «Люботин Пшенична» (бекінбокси) ємністю 10 л в кількості 32 шт. (32 дал) без марок акцизного податку та 140 пляшок готових алкогольних напоїв з марками акцизного податку з ознаками підробки.

Одночасно, проведено огляд гаражного приміщення у гаражному кооперативі по вул. Деснянська у м.Львові, де вилучено 160 пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом торгової марки «Nemiroff» з марками акцизного податку з ознаками підробки, готовий купаж алкогольних напоїв у пластмасових пляшках в кількості 260 л, 10 каністр спирту по 25 літрів.

Загальна кількість вилученого фальсифікату лікеро-горілчаних виробів 740 л орієнтовною вартістю 105 тис.грн. та 250 л необлікованого спирту орієнтовною вартістю 40 тис.гривень.

За цим фактом триває досудове слідство в рамках кримінального провадження, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України.

Порушники касової дисципліни сплатили до бюджету майже 110 тисяч гривень

02.12.2016

На адресу Головного управління ДФС у Миколаївській області постійно надходять звернення від громадян з повідомленням про порушення окремими суб’єктами господарювання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів), зокрема, невидачі касових чеків споживачам.

У рамках реагування на зазначені звернення громадян працівниками управління аудиту Головного управління ДФС у Миколаївській області протягом 2016 року проведено 23 фактичні перевірки.

За словами начальника відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту Головного управління ДФС у Миколаївській області Ганни Зізди, під час проведення фактичних перевірок встановлено ряд порушень касової дисципліни, а також відсутність ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольним напоями та тютюновими виробами. Непоодинокими є факти реалізації тютюнових виробів за завищеними цінами.

За результатами проведених заходів порушникам чинного законодавства донараховано штрафних санкцій на загальну суму майже 110 тис. грн., які вже сплачено до місцевих бюджетів.

Головне управління ДФС у Миколаївській області звертається з проханням до громадян, у разі виявлення порушень, пов’язаних із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, повідомляти про такі факти за телефонами: (0512) 37-06-10, (0512) 50-18-41, а також за телефоном «гарячої» лінії ДФС України: (044)-284-00-07.

Групою компаній «Прометей» до бюджету сплачено 5,2 млн. грн. податків

01.12.2016

Керівництвом Головного управління ДФС у Миколаївській області у рамках налагодження партнерських відносин проведено ряд зустрічей з представниками групи компаній «Прометей» щодо забезпечення сплати податків до бюджету та відмови від використання «схемного» кредиту.

За результатами проведення робочих зустрічей та вжиття відповідних заходів від групи компаній «Прометей» у листопаді 2016 року до бюджету надійшло ПДВ у сумі 5,2 млн. гривень.

Крім того, група компаній «Прометей» у добровільному порядку відмовилась від використання «схемного» податкового кредиту у сумі 41,5 млн. гривень.

За словами в.о. начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області Анатолія Бондаренка, органи ДФС у Миколаївській області зацікавлені у співпраці з групою компаній «Прометей», у її подальшому розвитку та сплаті податків до бюджету.

 

 

Отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можна в Центрах обслуговування платників

05.12.2016

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) та тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Подати документи та отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (далі — ліцензія) та тютюновими виробами підприємці можуть в Центрах обслуговування платників за місцем проведення торгівельної діяльності та до управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів  ГУ ДФС в Одеській області за адресою: Старобазарний сквер, 3, м.Одеса, 65011.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання.

У заяві має бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію.

Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами у заяві також зазначається адреса місця торгівлі.

У заяві на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Податковою міліцією Одещини вилучено паливно-мастильні матеріали на суму 1,4 мільйони гривень

02.12.2016

Паливно-мастильні матеріали вилучені податковою міліцією фіскальної служби Одещини в результаті обшуку автозаправної станції у м.Одеса.

Обшук проведено в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 204 Кримінального кодексу України на підставі ухвали суду.

В результаті виявлено та вилучено 19,3 куб.м. дизельного палива на суму 460 тис.грн. та 33,2 куб.м. бензину на суму 940 тис.грн.

Також вилучено грошові  кошти  в  сумі 113 тис.грн.

Студенти Полтавського університету економіки і торгівлі пізнавали професію митників на митному посту «Лтава» Полтавської митниці ДФС.

02.12.2016

Аби краще пізнати професію митників та на власні очі побачити їх повсякденну роботу щодо захисту економічних інтересів держави в гості до полтавських митників завітали студенти 2-го курсу Полтавського університету економіки і торгівлі.

Так як студенти вишу проходять напрямок підготовки «Товарознавство та експертиза в митній справі»  їх цікавив увесь процес виконання митних формальностей – від перетину вантажем митного кордону, до сплати митних платежів та його випуску у вільний обіг на території України.

Цікаву екскурсію для майбутніх спеціалістів було проведено на митному посту «Лтава» Полтавської митниці ДФС 25 листопада 2016 року.

Впродовж екскурсії фахівці митниці розповіли студентам не лише про здобутки митної установи, а й про новітні технології, які використовуються сьогодні під час здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів.

Також, з метою виховання майбутнього сумлінного платника податків, до уваги юнаків та дівчат були доведені основні першочергові завдання, які стоять перед митними установами, а саме: виконання митних формальностей у найкоротші строки, ритмічне та якісне наповнення державного бюджету, ефективна протидія митним правопорушенням.

Відбувся перший форум ОСББ Полтавщини

01.12.2016

Однією з найбільш гострих соціально – економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Відсутність фінансування, застарілі методи роботи та недостатні зміни в житлово – комунальній сфері нерідко не дають можливості утримувати наявний житловий фонд у належному стані. Через невдоволеність мешканців виникає ініціатива створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, де власники житлових приміщень мають право голосу і вибору виконавця робіт, пов’язаних з обслуговуванням та утриманням їхнього будинку.

Саме допомогти ОСББ, як вже існуючим та новоствореним, і була мета першого форуму, адже не всі керівники даних організацій обізнані із законодавчою базою, не мають практичних навичок. Тому на зустріч були запрошені представники Головного управління ДФС у Полтавській області, обласних та місцевих управлінь та відділіів, що відповідають за даний напрямок роботи.

До 2016 року у Полтаві нараховувалось 75 ОСББ, а станом на жовтень поточного року – вже 203. Якщо взяти в розрізі всього регіону – то Полтавщина має 650 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 350 житлово – будівельних кооперативів.

Представники ГУ ДФС у Полтавській області ознайомили керівників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з порядком оподаткування неприбуткових організацій, порядком реєстрації в реєстрі неприбуткових організацій, платі за землю, оподаткування з доходів фізичних осіб та інших питань. Податківці долучилися до цього заходу недарма, адже за незнанням законів представники ОСББ можуть припуститися помилок у своїй роботі, що, звісно, негативно відобразиться у ставленні до органів виконавчої влади. Тож роз’яснюючи всі аспекти їхньої діяльності, надаючи практичні консультації податківці не лише упереджують можливі порушення , але й змінюють менталітет людей.

До бюджетів всіх рівнів на Рівненщині мобілізовано більше 4,1 мільярдів гривень податкових платежів

05.12.2016

За 11 місяців 2016 році  до бюджетів всіх рівнів на Рівненщині зібрано 4,1 мільярда гривень платежів, які адмініструються органами ДФС.

В порівнянні з аналогічним періодом  2015 року досягнуто збільшення надходжень від податкових платежів  на 40 відсотків,  або на майже 1,2 мільярда гривень.

Зокрема,  державний бюджет поповнився на майже 1,69 мільярда гривень, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зростання склало 374 мільйони. Місцеві бюджети отримали 2,45 мільярда гривень, що на 816 мільйонів більше.

«Такому результату ми завдячуємо, насамперед, нашим платникам податків, котрі розуміють наскільки важливо своєчасно здійснювати належні відрахування до бюджетів усіх рівнів. Інструменти адміністрування податкових платежів постійно вдосконалюються. Завдяки оновленню електронних сервісів, наші платники виконувати свої податкові зобов’язання  на більш високому технологічному рівнів. В свою чергу фахівці ДФС мають можливість аналізувати великі масиви звітної інформації на якісному рівні. Однак, без  діалогу з платниками на партнерських засадах, вирішувати завдання з наповнення бюджетів було б надзвичайно складно», — підкреслив начальник Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.

 

Митники Рівненщини 146 разів призупиняли митне оформлення товарів через порушення прав інтелектуальної власності

05.12.2016

Протягом одинадцяти  місяців 2016 року в Рівненській митниці ДФС  призупинялося митне оформлення 146  товарів  по 135 митним деклараціям. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року цей показник збільшився більше, ніж в п’ять разів. Про це сьогодні розповів начальник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.

— Одним із завдань митниці є  попередження порушень прав інтелектуальної власності та унеможливлення потрапляння до країни підроблених товарів, які часто виявляються низької якості або навіть можуть завдати шкоди споживачеві. Серед  товарів, призупинених  під час митного оформлення, — сільськогосподарська  техніка торгової марки  «JOHN DEERE», паси з вулканізованої гуми привідні торгової марки  «Gates», піддони дерев’яні  торгової марки «EPAL», мотоцикли торгової марки «HARLEY-DAVIDSON», транспортні засоби торгової марки «MERCEDES BENZ» та інші, — прокоментував Чаборай.

За словами керівника митниці митне оформлення всіх призупинених товарів продовжено на підставі разових листів-дозволів від правовласників.

З метою  недопущення  потрапляння контрафактних товарів на український ринок ведеться митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, в якому зазначаються всі необхідні характеристики товарів, які містять такі об’єкти, а також координати власників прав, їх представників та перелік осіб які мають дозвіл на переміщення таких товарів через митний кордон України.

Із переліком об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, можна ознайомитися на сайті ДФС: http://sfs.gov.ua/dovidniki—reestri—perelik/pereliki-/.

Чи потрібно сплачувати єдиний внесок у разі припинення підприємницької діяльності

02.12.2016

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) зобов’язані подати самі за себе Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

ФОП позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Підприємці, які обрали загальну систему оподаткування без використання праці найманих працівників, нараховують ЄСВ у розмірі 22 % на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) та більшою максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

Суб’єкти господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування без використання праці найманих працівників, нараховують єдиний внесок у розмірі 22 % на суму, визначену такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не менше розміру мінімального страхового внеску.

Таким чином, у разі припинення підприємницької діяльності ФОП зобов’язані подати Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску і сплатити ЄВ за останній звітний період до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

З таким роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 301.04.02).

Особливості діяльності пунктів реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС

02.12.2016

Головне управління ДФС   у  Рівненській області повідомляє, що у складі Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (ІДД ДФС) функціонує Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК ІДД), метою діяльності якого є безкоштовне надання послуг електронного цифрового підпису (ЕЦП) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам.

Робота АЦСК ІДД забезпечується сучасним програмно-технічним комплексом, у складі якого використовуються унікальні програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації. АЦСК ІДД надає послуги ЕЦП щодо реєстрації заявників, надання у користування надійних засобів ЕЦП, генерації відкритих та особистих ключів та інші.

Матеріали щодо порядку отримання послуг ЕЦП, правил оформлення документів, режиму роботи пунктів реєстрації АЦСК ІДД та інші розміщені на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД (http://acskidd.gov.ua).

Пункт реєстрації  користувачів сектору реєстрації при ГУ ДФС у Рівненській області знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Відінська 8, каб. 319,  телефон (0362) 69-26-27,  режим роботи: понеділок-четвер — з 9:00 до 18:00, п’ятниця — з 9:00 до 16:45, обідня перерва — з 13:00 до 13:45.

Для прискорення  процедури реєстрації користувачів ЕЦП АЦСК ІДД рекомендує генерацію ключів ЕЦП проводити самостійно на робочому місці і разом з реєстраційними документами подавати в пункт реєстрації  запити на формування сертифікатів (по два файли  формату *.р10 на кожного працівника). Ключі генеруються за допомогою програми «ІІТ Користувач ЦСК-1» (http://acskidd.gov.ua/korustyvach_csk). Відеоінструкція з самостійної генерації ключів на робочому місці також розміщена на сайті АЦСК ІДД.

 

Фіскально-монетарне регулювання в умовах кризової економіки обговорили науковці та практики

02.12.2016

Вчора у  Центрі  європейських і міжнародних студій Тернопільського національного економічного університету відбулося засідання круглого столу на тему «Фіскально-монетарне регулювання в умовах кризової економіки». Співорганізаторам заходу виступили колективи кафедри банківської справи і кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ.

У роботі круглого столу взяв участь заступник начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Сергій Господарик, який, зокрема, зауважив, що тема круглого столу надзвичайно актуальна, адже цього року відбулися важливі реформи, які  цілком відповідають загальносвітовим і, в першу чергу, європейським стандартам.

«Вам вже відомо про те, що з першого січня наступного року мінімальна заробітна плата зросте до 3200 гривень. Зараз таке підвищення  активно обговорюють  в контексті  збільшення затрат держави, впливу на інфляцію та потенційного виходу бізнесу з «тіні», — зазначив заступник начальника відомства та додав, що для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі, оподаткування вираховується відносно мінімальної заробітної плати, тому мінімальні податкові платежі для них  зростуть удвічі. Складніше буде юридичним особам, адже збільшення затрат підприємств на оплату праці в 3-15%  однозначно не буде позитивним кроком, який, в свою чергу, може призвести до збільшення цін на товари і послуги таких підприємств».

Окрім питання, яке на слуху у кожного щодо збільшення мінімальної заробітної плати, учасники заслухали доповідачів та обговорили ряд не менш важливих питань щодо монетарних важелів регулювання економічного росту, фіскально-монетарного регулювання доходів громадян, проблем монетарної політики в Україні, узгодженості монетарної та фіскальної політики як основи антикризового регулювання економіки  та інші.

В результаті обговорення присутні  визначили перспективи використання фіскально-монетарного інструментарію в контексті вирішення проблем кризової економіки.

 

Ігор Комендат: «Тернопільщина забезпечила надходження понад 3,2 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів»

02.12.2016

У січні-листопаді цього року до Зведеного бюджету платники Тернопільщини перечислили 3 млрд 270,8 млн грн податкових платежів. Індикативний показник виконано на 114,5%, додатково надійшло 414,7 млн гривень.

Як зазначив очільник фіскальної служби Тернопільщини, надходження перевищили минулорічний показник 11 місяців на 413,1 млн грн або 14,5%. «Зокрема, прогнозні показники по надходженнях до державного бюджету забезпечено на 108,8% і становлять 1 млрд 327,2 млн грн. А місцеві бюджети отримали 1 млрд 943,5 млн гривень, приріст надходжень відповідно до очікуваного показника становить 307,3 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року до місцевих бюджетів надійшло на 627,4 млн грн або 47,8% більше коштів», – наголосив Ігор Комендат.

У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 574,3 млн грн податку на додану вартість, 162 млн грн податку на прибуток.

Ігор Комендат привітав працівників прокуратури з професійним святом

01.12.2016

Щорічно у перший день зими своє професійне свято відзначають працівники прокуратури. Сьогодні з цієї нагоди для працівників прокуратури Тернопільської області у залі Тернопільської обласної філармонії  влаштували  урочистий захід.

Привітати працівників правоохоронної сфери завітали очільники міських та обласних державних установ, керівники громадських організацій та журналісти місцевих засобів масової інформації. До вітальних слів долучилися начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат та його перший заступник Віталій Дума.

«Від імені нашого відомства та підрозділу податкової міліції, зокрема, хочу привітати присутніх працівників прокуратури зі святом. З перших днів Незалежності України ви активно втілюєте в життя принципи верховенства права, достойно вирішуєте поставлені завдання та забезпечуєте стабільність і надійний захист інтересів суспільства, – зазначив Ігор Юлійович. —  Дякую Вам за  високий професіоналізм, чесне і сумлінне виконання свого обов’язку. Бажаю всім співробітникам та ветеранам прокуратури, їх рідним міцного здоров’я, щастя, особистого та родинного благополуччя та мирного неба».

У рамках урочистого заходу, за сумлінну працю, високий професі­оналізм та з нагоди про­фесійного свята кращих працівників прокуратури  нагородили  гра­мотами. Після цього до привітань долучились мистецькі колективи Тернопільської обласної філармонії.

 

На Тернопільщині ліквідовано схему по виготовленню та продажу фальсифікованого алкоголю

01.12.2016

У Тернопільській області припинено діяльність групи осіб, які організували та контролювали схему по виготовленню та продажу фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

В рамках операції «Акциз-2016» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області спільно із прокуратурою, СБУ та Нацполіцією встановлено трьох осіб, які постачали спирт виробникам фальсифікованих ЛГВ.

Також встановлено, що виготовлення фальсифікату та друк підробних акцизних марок здійснювали родичі фігурантів за місцями свого проживання. Реалізовували його у т.ч. через торгові об’єкти, які також належать членам їх сімей.

Окрім того, правопорушники розповсюджували фальсифікат серед підприємців району. До протиправної діяльності щодо реалізації фальсифікованого алкоголю було залучено понад 40 суб’єктів господарської діяльності та інших фізичних осіб, які під тиском організаторів схеми були змушені продавати вказаний «товар».

Під час обшуків, проведених за місцями роботи та проживання правопорушників, виявлено та вилучено понад 1,2 тис. літрів спирту, майже 740 літрів фальсифікованих ЛГВ, 40 літрів фальсифікованого коньяку, ключі для закупорювання пляшок, корки, 290 етикеток та контретикеток, 992 підроблені марки акцизного податку, принтер, на якому здійснювався друк цих марок, 207 пачок тютюнових виробів, чорнові записи та 2 транспортні засоби (Mercedes Sprinter та Wolksvagen Т4), що належать учаснику злочинної групи та якими здійснювалось перевезення спирту та фальсифікату.

Загальна орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить понад 1млн.грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться прокуратурою Тернопільській області.

Херсонські АЗС «забули» про РРО?

05.12.2016 — Головне управління ДФС у Херсонській області

Цього разу на Херсонщині порушниками проведення готівкових розрахунків із застосування РРО стали дві автозаправочні станції, які надають послуги на території нашої області. Для них несвоєчасне обнулення касового апарату та як наслідок несвоєчасне оприбуткування готівки обійшлося в 215 тис.грн. штрафних санкцій. Це порушення встановили спеціалісти управління аудиту ГУ ДФС у Херсонській області.

Власники АЗС безрезультатно оскаржили рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій до суду. «Бензинові» бізнесмени вже сплатили на користь держави по 100 тис.грн. штрафних санкцій.

Всім суб’єктам господарювання варто нагадати: перед виходом на фактичну перевірку фіскали-ревізори мають майже 90% інформації про реалізацію всіх найменувань товарів з податкових баз даних (в який час та який товар продано, коли сформовано фіскальний звітний чек (Z-звіт) та інша інформація).

Тільки з початку року порушення касової дисципліни припустилися 190 платників податків, за результатами проведених перевірок їм донараховано майже 2,6 млн.грн. штрафних (фінансових) санкцій.

От і зважте — треба «ховати» готівку чи ні?

Про порядок уточнення податкової звітності з ПДВ аграріями Херсонщини

05.12.2016 — Головне управління ДФС у Херсонській області

Головне управління ДФС у Херсонській області звертає увагу аграріїв — суб’єктів спецрежиму Херсонщини на порядок виправлення у 2016 році помилок, допущених під час формування податкового кредиту в податковій звітності з ПДВ до 01.01.2016 року.

Порядок заповнення уточнюючого розрахунку з ПДВ визначено розд. VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.01.2016 № 21 (далі — Порядок № 21).

Так, уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абз.4 п.50.1 Податкового кодексу. Тобто, надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 відс. від такої суми до подання такого розрахунку.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації з ПДВ, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку додаються відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

В уточнюючому розрахунку та додатках до нього, зокрема, зазначається:

— в рядку 02 » —  звітний (податковий) період, в якому подається уточнюючий розрахунок;

— в рядку 03 — період, за який виправляються виявлені помилки.

Отже, уточнюючий розрахунок належить до податкової звітності того звітного періоду, який зазначено у рядку 02 такого розрахунку.

Таким чином, у разі виявлення у 2016 році помилок у звітності з ПДВ за періоди до 01.01.2016, внаслідок виправлення яких збільшується позитивне значення різниці між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту, застосовуються норми ПКУ, чинні на дату виправлення таких помилок (дату подання уточнюючого розрахунку).

Позитивне значення різниці між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту, зазначене у такому уточнюючому розрахунку, підлягає сплаті у відповідних відсотках до бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок сільськогосподарського товаровиробника. При цьому такі відсотки визначаються відповідно до норм п. 209.2 ПКУ, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.

Детальніше у листі ДФСУ від 21.11.2016  37146/7/99-99-15-03-02-17 “Про уточнення податкової звітності з ПДВ сільськогосптоваровиробниками” за електронною адресою:http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/70349.html

 

Митники ДФС вивчали шляхи попередження незаконного імпорту озоноруйнівних речовин

05.12.2016 — Прес-служба Державної фіскальної служби України

За підтримки Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні  (ПРООН в Україні) в Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС відбувся семінар — навчання «Монреальський протокол та попередження незаконного імпорту озоноруйнівних речовин, навчання з використання професійного обладнання з виявлення озоноруйнівних речовин».

Представник проекту ПРООН в Україні Андрій Тараба наголосив, що з моменту приєднання  до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, Україна взяла на себе зобов’язання з виконання заборон та обмежень щодо озоноруйнівних речовин при експортно-імпортних операціях.

«Проведення цього семінару – навчання у рамках розпочатої співпраці ДФС з ПРООН в Україні забезпечить якісну підготовку представників спеціалізованих та митних органів ДФС щодо роботи з обладнанням – портативними газоаналізаторами Neutronics Ultima ID Pro, що використовуються для виявлення озоноруйнівних речовин», — зазначила керівник Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС Юлія Шадевська.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба України відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між ДФС та Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні в рамках проекту «Початкова реалізація прискореного вилучення з обігу ГХФВ (озоноруйнівних речовин) у регіоні країн з перехідною економікою» отримала 35 газоаналізаторів.

Зовнішньоторговельні операції бізнесу Хмельниччини принесли до бюджету понад 2 мільярди гривень митних надходжень

02.12.2016

З початку 2016 року Хмельницькою митницею ДФС перераховано  до бюджету 2 мільярди 79 мільйонів гривень, що становить 114 відсотків до індикативного показника. У порівнянні з аналогічним періодом  2015 року – це більше на 408 мільйонів гривень.

За звітний період 2016 року митниками Хмельниччини оформлено понад  25 тисяч декларацій, що на 15 відсотків більше, ніж торік. При цьому, кількість експортних митних декларацій склала понад 11 тисяч штук, імпортних МД – більше 10 тисяч.

У поточному році бюджетоформуючими товарами, які ввозились суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності на терени Поділля, стали машини, механізми та сировинні матеріали для забезпечення промислового на аграрного виробництва. Основну питому вагу митних надходжень сформували закуплені за кордоном твели, полімери, машини та механізми для збирання та обмолоту сільськогосподарських культур, трактори та моторні транспортні засоби спеціального призначення, технологічне обладнання та різноманітні хімічні засоби.

Сприятиме оформленню експортно-імпортних операцій автоматизована система контролю «Єдине вікно», яка наразі працює на митниці і відповідно спрощує та переводить в електронну площину митні процедури.

 

На Хмельниччині активна сплата ЄСВ досягла суми у 2,3 мільярда гривень

02.12.2016

Протягом січня-листопада 2016 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від роботодавців Хмельницької області склали 2 мільярди 329 мільйонів гривень.  Виконання індикативних показників забезпечено на рівні 105,3 відсотка. Це означає, що у грошовому еквіваленті перевиконання індикативного показника становить 116,6 мільйонів гривень.

Примітно, що щомісячне виконання індикативних завдань на соціальні надходження має позитивну тенденцію. Так, протягом листопада сплата єдиного соціального внеску склала 226,8 мільйонів гривень. Таким чином виконання планового завдання досягло рівня 107,8 відсотка, в абсолютній сумі додаткового отримано 16,3 мільйона гривень.

Загалом в області єдиний соціальний внесок сплачує 15,3 тисячі роботодавців. При цьому з початку року кількість платників ЄСВ збільшилась на 1 тисячу осіб.

Як зазначають фахівці управління податків і зборів з фізичних осіб, на сьогодні питання легалізації зарплат є пріоритетним напрямком діяльності, адже саме від розміру оплати праці залежить стан наповнення  соціальних фондів. На тлі загального зменшення податкового навантаження на фонди оплати праці з 1 грудня 2016 року підвищено соціальні стандарти, адже мінімальна зарплата збільшилась до 1600 гривень, а з 1 січня 2017 року за повідомленням урядовців її розмір становитиме 3200 гривень, що має реально вплинути на рівень легалізації трудової зайнятості та соціальної захищеності громадян.

«За ініціативою фіскальної служби на Хмельниччині ефективно працює механізм захисту інтересів людей праці, до якого залучено органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості. В його активі – легалізація доходів та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, збільшення розмірів заробітної плати працюючим. Таким чином зекономлені на зменшенні ставки ЄСВ кошти роботодавці сповна можуть спрямувати на підвищення рівня соціального захисту робітників», — зазначив керівник регіонального представництва Державної фіскальної служби Анатолій Марценюк.

 

Порядок справляння акцизного податку при одночасному застосуванні двох ставок

02.12.2016

Головне управління ДФС у Хмельницькій області інформує, що листом ДФС України від 28.09.2016 р. №10209/О/99-99-15-03-03-14 надано роз’яснення щодо порядку справляння акцизного податку з пива солодового.

Згідно норм Податкового кодексу України платниками акцизного податку є як особи, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, так і особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

Таким чином, якщо суб’єкт господарювання виробляє і реалізує у роздрібній торгівлі пиво солодове, то він оподатковує акцизним податком операції з реалізації пива і як виробник, і як суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі.

Звертаємо увагу, що чинними нормами Кодексу не передбачено звільнення від оподаткування операцій з підакцизними товарами у випадку, коли суб’єкт господарювання є виробником і суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі одночасно.

Тому, при здійсненні роздрібної реалізації виробником пива солодового власного виробництва через заклад роздрібної торгівлі (ресторан-броварню тощо) оподаткування акцизним податком обсягів пива здійснюється одночасно за специфічною ставкою акцизного податку у розмірі 2,48 грн. за літр та адвалорною ставкою у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів при його реалізації.

При цьому слід зазначити, що відповідно до п. 217.1 ст. 217 Кодексу суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

 

Порядок оподаткування ПДВ операцій з виведення з експлуатації основних фондів у зв’язку з їх викраденням

02.12.2016

Головне управління ДФС у Хмельницькій області інформує, що Державна фіскальна служба України у листі від 28.10.2016 №23461/6/99-99-15-03- 02-15 (далі – лист ДФС №23461) щодо порядку оподаткування податком на додану вартість    (далі – ПДВ) операцій з виведення з експлуатації основних засобів у зв’язку з їх викраденням повідомила наступне.

Згідно з пунктом 189.9 статті 189 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі, якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

Згідно з пунктом 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за №1365/26142) зі змінами, у разі встановлення фактів крадіжки обов’язковим є проведенням інвентаризації.

Крім того, платник має подати до органу поліції відповідне повідомлення про викрадення.

Також, відповідно до частини 2 статті 60 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК) потерпілий має право отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію, та копії процесуальних документів і письмові повідомлення у випадках передбачених КПК.

Отже, факт викрадення товарів підтверджуватимуть інвентаризаційні документи й документ з органу поліції (довідка, лист, акт тощо), на підставі яких операцію з викрадення відображають в обліку.

Таким чином, операція з ліквідації основних засобів у разі їх викрадення, що підтверджено інвентаризаційними документами та відповідними документами органів поліції, для цілей оподаткування ПДВ не розглядається як операція з постачання товарів та податкові зобов’язання за операцією з ліквідації таких основних засобів не визначаються.

Водночас, оскільки ліквідовані основні фонди, сума ПДВ при придбанні яких була включена до складу податкового кредиту, не прийняли участь в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, то такий платник податку на підставі пункту 198.5 статті 198 ПКУ зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із бази оподаткування, визначеної пунктом 189.1 статті 189 ПКУ.

Лист №23461 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70272.html

 

Віталій Шпак: рекордні 2,5 мільярди гривень податкових платежів надійшло до бюджетів від платників Чернівецької області

05.12.2016

За словами в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталія Шпака завдяки добросовісності платників, які здійснюють свою діяльність на теренах області, позитивна динаміка зі сплати податків і зборів до бюджетів, яка простежувалась від початку року, зберігається й нині. Бюджетні надходження за одинадцять місяців цього року перевищили показник минулого року на 769,4 млн. грн. або на 43,4 відсотки.

Загалом від початку 2016 року  платники регіону сплатили до Зведеного бюджету України понад 2543,8 млн. грн. податків і податкових платежів. Прогнозні показники забезпечено на 115,3 відсотки (+338,5 млн. грн.).

Із вказаних надходжень на загальнодержавні потреби – до державного бюджету спрямовано 970,3 млн. грн.

В свою чергу, на потреби місцевих громад області, надійшло 1573,5 млн. грн. від загальних платежів.

У порівнянні з таким самим періодом 2015 року приріст податкових платежів до бюджетів місцевих громад перевищив 512,8 млн. грн., до державного – 256,6 млн. грн.

У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів найбільше сплачено податку на доходи фізичних осіб 1096,7 млн. грн., податку на додану вартість 395,9 млн. грн. Левову частину  акумулювали продавці алкоголю та тютюнових — понад 249,0  млн. грн. акцизного податку з роздрібного продажу. Також, сплачено 204,0 млн. грн. єдиного податку та 230,8 земельного податку.

На підвищення обороноздатності країни надійшло 94,1 млн. грн. військового податку.

Мінімальний щомісячний розмір страховаго внеску збільшено до 352 грн.

05.12.2016

Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області наголошують, відповідно до норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 грудня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму складає 1600 гривень.

Підвищення соціальних стандартів впливає на розрахунок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, мінімальний страховий платіж з 1 грудня розраховується із 1600 гривень та не може бути меншим за 352 грн. (1600 грн х 22%) за умови перебування працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.

Припинено діяльність конвертцентру з незаконним обігом понад 200 мільйонів гривень

02.12.2016

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Чернігівській області у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинили діяльність конвертаційного центру.

Конвертцентр був розташований у Києві та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки у частині формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності учасники центру використовували понад 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2016 рік становить понад 200 млн. грн.

Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти у безготівковій формі на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру. Потім ці кошти переводились у готівку та поверталися підприємствам–замовникам. За свої послуги зловмисники брали 12-13 відсотків від виведеної у «тінь» готівки.

До проведення операції був залучений спецпідрозділ ДФС України «Фантом», до складу якого входять податкові міліціонери, що несуть службу в зоні проведення АТО.

У ході здійснення слідчо-оперативних заходів проведено низку  обшуків у приміщеннях та автомобілях, що використовувалися ділками у своїй незаконній діяльності. При цьому вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, «чорна» бухгалтерія, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку та інші предмети, що є доказами незаконної діяльності організаторів конвертцентру.

Накладено арешти на рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи на суму 7 млн. 800 тис. гривень.

Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Питання ведення зовнішньоекономічної діяльності обговорили митники з підприємцями

02.12.2016

«Круглий стіл», що відбувся у Чернігівській митниці ДФС нещодавно, був присвячений питанням спрощення зовнішньоекономічної діяльності. У першу чергу це стосується тих підприємств, що застосовують положення економічної частини Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода).

Відповідно до Угоди кожна сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з  іншої сторони. Товари, що походять з Європейського Союзу, після ввезення до України підпадають під дію цієї Угоди за умови подання сертифікату з перевезення товару EUR.1 або декларації-інвойсу, складеної затвердженим експортером чи експортером  будь-якої партії товару, якщо вартість її не перевищує 6000 Євро.

Присутніх на заході представників підприємств та брокерів найбільше цікавили нюанси заповнення граф сертифікатів з перевезення товарів EUR.1, який надається до митного оформлення ввезеного на митну територію України товару. Співробітники управління адміністрування митних платежів, у свою чергу, детально проаналізували найбільш типові помилки, що допускаються при оформленні сертифікатів. А також розповіли про порядок поновлення режиму вільної торгівлі та повернення  сум сплачених митних платежів.

За третій квартал податку на прибуток надійде майже на 4 мільйони гривень більше ніж за другий

02.12.2016

Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Чернігівській області, за 3 квартали 2016 року з податку на прибуток по області прозвітувало 272 суб’єкти господарювання, сума доходу в яких за 2015 рік склала більше 20 млн. гривень. Звітним податковим періодом для таких платників є квартал.

Сума нарахованого податку на прибуток  за 3 квартал 2016 року склала 35,8  млн. грн.,  та  порівняно  з  показниками 2 кварталу зросла майже на 4 млн. грн. або на 11 відсотків.

За результатами  поданих декларацій за 3 квартали 2016 року збиткову діяльність задекларували 60  суб’єктів господарювання. Сума збитків  склала  майже 1698 млн. гривень. Подолали збитковість 8  підприємств. Вийшовши із стану збитковості, вони задекларували  прибуток в сумі 3,9 млн. гривень.

 

Добавить комментарий